WKR

Handige rekentool voor juiste toepassing WKR en vrije ruimte

Door:
insight featured image
Weet u als werkgever niet precies welke kosten vallen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling of heeft u moeite met het juist toepassen en de vastlegging daarvan? De WKR-specialisten van Grant Thornton hebben een handige tool ontwikkeld zodat u vergoedingen en verstrekkingen juist rubriceert. Met deze rekentool maakt u eenvoudig een indicatieve berekening van de forfaitaire ruimte binnen de WKR. Hoe zit dit ook alweer en wat doet de tool voor u?
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

 • De vrije ruimte.
 • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
 • Hoe de WKR goed is voor de dga.
 • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

 

Maak gebruik van de rekentool

Met deze rekenmodule kan een berekening worden gemaakt van de forfaitaire ruimte binnen de werkkostenregeling. Voor werkgevers is het van belang om de administratie op een duidelijke wijze in te richten. Deze rekenmodule is te gebruiken voor 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.

Maak uw vrijblijvende berekening

WKR – vrije ruimte berekenen

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen geven aan werknemers zonder dat hierover loonheffingen betaald moeten worden.
Hiervoor moet de werkgever binnen de zogenaamde vrije ruimte blijven, een percentage van de loonsom.

Wat is de fiscale loonsom WKR?

Alle beloningen die u normaal belast met heffingen vallen onder de fiscale loonsom, dus ook: bonussen, vakantietoeslagen, eindejaarsuitkering, et cetera. De onbelaste vergoedingen vallen niet onder de fiscale loonsom in de WKR.

Aandachtspunten forfaitaire ruimte

 • De forfaitaire ruimte bedraagt een percentage van de fiscale loonsom:
  • voor 2023: over de eerste 400.000 euro 3% en over het meerdere 1,18%
  • voor 2024: over  de eerste 400.000 euro 1,92% en over het meerdere 1,18%
 • Er zijn een aantal kostenposten die u op nihil kan waarderen.
 • Er zijn een aantal zogenaamde gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen die u buiten het forfait onbelast mag vergoeden of verstrekken. Overschrijdt u het algemeen forfait, dan bent u als werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd over het bedrag van de overschrijding.

Wat doet de rekentool voor u?

 1. De rekentool benoemt per categorie de aangewezen kostensoorten en wijst u in de vrije ruimte zelfs zo veel mogelijk voorbeelden van vergoedingen aan die hierin thuishoren of in mogen. Uw (grootboek)administratie blijft wel de basis. Hieruit moet duidelijk blijken hoe u dit op het moment van betalen of verstrekken heeft gekwalificeerd ofwel heeft ‘aangewezen’. U mag dat niet achteraf wijzigen, tenzij u een duidelijke vergissing heeft gemaakt. Voor u als werkgever is het van belang om de administratie zo duidelijk mogelijk in te richten en een duidelijke verantwoording van de personeelskosten te hebben.
 2. Met deze rekentool maakt u de berekening van de vrije ruimte op basis van uw fiscale loonsom en heeft u direct inzicht in een mogelijke overschrijding van de vrije ruimte waardoor u wellicht eindheffing moet afdragen.
 3. Daarnaast biedt de rekentool u natuurlijk een duidelijk overzicht dat u kan downloaden om na afloop van het jaar, als verantwoording van de WKR, aan uw administratie toe te voegen.

 

Heeft u interesse in een masterclass WKR ?

In de masterclass WKR leert u alle ins en outs van de werkkostenregeling, volgens de meest recente rechtspraak. En krijgt u tips om de WKR optimaal in te richten en te benutten. Dit leert u onder andere door het uitwerken van casussen.

Heeft u interesse in een WKR in-house training?

Als u interesse heeft in een in-house training, vul dan het formulier in. Eén van onze loonheffingenspecialisten neemt daarna contact met u.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.