WKR

Handige rekentool voor juiste toepassing WKR en vrije ruimte

Door:
Heeft u als werkgever moeite met het juist toepassen van de Werkkostenregeling (WKR) en de vastlegging daarvan? Onze specialisten hebben een handige tool ontwikkeld zodat u vergoedingen en verstrekkingen juist rubriceert. Met deze rekentool maakt u eenvoudig een indicatieve berekening van de forfaitaire ruimte binnen de WKR. Hoe zit dit ook alweer en wat doet de tool voor u?
Onderwerpen

Aandachtspunten forfaitaire ruimte

  • De forfaitaire ruimte bedraagt een percentage van de fiscale loonsom: 3 procent over de eerste 400.000 euro en 1,18 procent (2020 = 1,2 procent) over alles daarboven.
  • Er zijn een aantal kostenposten die u op nihil kan waarderen.
  • Er zijn een aantal zogenaamde gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen die u buiten het forfait onbelast mag vergoeden of verstrekken. Overschrijdt u het algemeen forfait, dan bent u als werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd.

Wat doet de rekentool voor u?

  1. De rekentool benoemt per categorie de aangewezen kostensoorten en wijst u in de vrije ruimte zelfs zo veel mogelijk voorbeelden van vergoedingen aan die hierin thuishoren of in mogen. Uw (grootboek)administratie blijft wel de basis. Hieruit moet duidelijk blijken hoe u dit op het moment van betalen of verstrekken heeft gekwalificeerd ofwel heeft ‘aangewezen’. U mag dat niet achteraf wijzigen, tenzij u een duidelijke vergissing heeft gemaakt. Voor u als werkgever is het van belang om de administratie zo duidelijk mogelijk in te richten en een duidelijke verantwoording van de personeelskosten te hebben.
  2. Met deze rekentool maakt u de berekening van de vrije ruimte op basis van uw fiscale loonsom en heeft u direct inzicht in een mogelijke overschrijding van de vrije ruimte waardoor u wellicht eindheffing moet afdragen.
  3. Daarnaast biedt de rekentool u natuurlijk een duidelijk overzicht dat u kan downloaden om na afloop van het jaar, als verantwoording van de WKR, aan uw administratie toe te voegen.

Maak gebruik van de rekentool

Maak uw berekening

Wilt u meer weten over de WKR? Neem contact op met onze loonheffingspecialisten.