Legal

Autoriteit Persoonsgegevens controleert naleving van de AVG!

Micha Groeneveld Micha Groeneveld

Rond de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming‎ (AVG) was een veelgehoorde opmerking dat het met de controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet zo een vaart zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat de AP wel degelijk controleert en ook zal handhaven. Lees over welke controles de AP heeft uitgevoerd.

Controle op de aanstelling van functionarissen

De AP is gestart met controle op de aanstelling van functionarissen voor de gegevensbescherming (FG) door bepaalde overheidsinstellingen en heeft aangegeven ook de private sector te controleren. De AP kan instellingen die ten onrechte geen FG benoemen een sanctie opleggen.

BSN in btw-nummers van zzp'ers

De AP heeft de belastingdienst op de vingers getikt wegens het –veel bekritiseerde- verwerken van het BSN in btw-nummers van zzp'ers. De Belastingdienst verwerkt burgerservicenummers in strijd met de wet en krijgt tot 1 januari 2019 de tijd om daarmee te stoppen.

Register van verwerkingen opgevraagd

De AP heeft het register van verwerkingen opgevraagd bij dertig grote organisaties. Het betreft een steekproef onder bedrijven in de industrie en metaal, waterleidingbedrijf, bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg. Het register is een belangrijke indicator waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels kent en serieus neemt.

De AP neemt haar taak als toezichthouder serieus en wij volgen de zaken op de voet Voldoet u al aan de wetgeving? Wij helpen u graag. Neem contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

Meer weten over privacy- en datarisico's? Lees meer artikelen op onze themapagina.

Gerelateerde artikelen