Strengere wet- en regelgeving over duurzaamheid en transparantie duwen bedrijven steeds nadrukkelijker in de richting van een duurzame toekomst. Maar compliancy is lang niet het enige argument om toekomstbestendig te ondernemen! Wij zetten de zeven voordelen voor u op een rij.
Onderwerpen

Voordeel 1: Draag bij aan een betere wereld

Allereerst, het meest voor de hand liggende argument; bijdragen aan een betere wereld. En dus lange termijn waarde creëren voor mens en milieu. Het IPCC-rapport van 2021 benadrukt de trend van klimaatverandering, de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van onze planeet én de onmiskenbare rol en verantwoordelijkheid van mensen en organisaties hierin. We hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om klimaatverandering af te wenden. Maar ook thema’s breder dan klimaatverandering - zoals eerlijke ketens, inclusiviteit en armoede - kunnen niet opgelost worden zonder ondernemers. Succes van bedrijven gaat tegenwoordig ook om dergelijke bijdragen.

Voordeel 2: Speel in op klimaatrisico’s en benut nieuwe kansen

Ondernemen betekent slim inspelen op de waan van de dag. Maar vooral ook vooruitzien. Zo moeten ondernemingen zich goed voorbereiden op risico’s die te maken hebben met klimaatverandering. Denk aan risico’s op schade door overstromingen of hevige regenval. Of risico’s van hoge gasprijzen of congestie in het energienet. Of risico’s die horen bij het beprijzen van CO2-uitstoot, of grondstoffenschaarste. Het niet of niet tijdig ontwikkelen van een duurzame koers mogelijk ook tot reputatieschade, en maakt het moeilijker om medewerkers aan te trekken en te behouden.

Aan de andere kant biedt het veranderend klimaat kansen voor ondernemers. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en een duurzame positionering. Wie dit doordacht en toekomstgericht doet, bewijst zijn onderneming een goede dienst.

Voordeel 3: Onderneem (kosten)efficiënt

Uit wereldwijd onderzoek van Grant Thornton International blijkt dat bijna de helft van de ondernemingen verwacht dat duurzaam ondernemen leidt tot lagere kosten en een efficiëntere organisatie. Een duurzame onderneming gaat zuiniger om met grondstoffen en met energie. En met een energiezuinige organisatie bespaar je kosten. Een toekomstgerichte onderneming gaat over het algemeen ook zuinig om met haar belangrijkste kapitaal: de medewerkers. Vitale en betrokken medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim én een slagvaardiger organisatie met als eindresultaat dus lagere kosten.

Voordeel 4: Trek groen kapitaal aan

Financiers stellen strengere duurzaamheidseisen aan financieringen. Zo wordt het voor ondernemers zonder plan om te gaan verduurzamen steeds moeilijker om een zakelijke lening af te sluiten. Aan de andere kant bestaan er steeds meer groenfinancieringen met rentekorting. Uit ons onderzoek blijkt dat dit voor 37% van de ondernemers een doorslaggevende factor is om een duurzame koers te gaan varen. Verder kunnen ondernemers met duurzaamheidsambities kiezen uit meer honderd verschillende subsidieregelingen om hun onderneming klaar te maken voor de toekomst. Ook aandeelhouders en beleggers, zoals pensioenfondsen, vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Gaat een bedrijf naar de beurs, dan is een helder beleid en rapportage over duurzaamheidsaspecten een ‘must’.

Voordeel 5: Behaal voordeel ten opzichte van de concurrentie

Als duurzaam ondernemer heeft u concurrentievoordeel. Klanten en andere stakeholders kijken toenemend naar de duurzame visie en koers van organisaties, en de onderbouwing daarvan. Klanten letten bij de aanschaf van producten of diensten steeds meer (56%) op de duurzaamheid ervan en op de maatschappelijke impact van een merk, zo blijkt uit de Monitor Merk & Maatschappij van b-open en MarketResponse. Tien jaar geleden was dit nog 32%. Ook vindt driekwart van de consumenten het belangrijk dat bedrijven duurzaam zijn. Pas wel op, want consumenten zijn steeds meer alert op valse claims en greenwashing: 43% vertrouwt duurzaamheidsclaims van organisaties niet. Het concurrentievoordeel voor ondernemingen geldt ook bij aanbestedingen. Bedrijven die goed inspelen op de almaar toenemende duurzaamheidscriteria in aanbestedingen, hebben meer kans om grote opdrachten binnen te halen.

Voordeel 6: Haal het beste personeel binnen

Van de nieuwe generatie werknemers, de millennials, wil 64% werken bij een bedrijf dat een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. In 2030 bestaat driekwart van de totale arbeidsmarkt uit deze groep. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is duurzaamheid een doorslaggevende factor voor werknemers, sollicitanten vragen steeds vaker naar het duurzaamheidsbeleid van een organisatie.

Voordeel 7: Wees compliant

En ja, natuurlijk voldoet een toekomstbestendige onderneming ook aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en transparantie. Lees onze whitepaper over de naderende Corporate Sustainability Reporting Directive.

Tot slot

Toekomstbestendig ondernemen gaat zowel over opereren binnen de grenzen van de planeet, als over relevant en levensvatbaar blijven in een snel veranderende context. Voegt u met uw bedrijfsmodel, beleid en producten waarde toe, of breekt u waarde af? Anticipeert u op risico’s en kansen? En kunt u nog financiering krijgen en medewerkers aantrekken? Maak uw organisatie klaar voor de toekomst. Grant Thornton denkt graag met u mee. Maak nu een afspraak.

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen