Impact biodiversiteit

Verbeter uw impact op biodiversiteit!

Door:
Jolijn van Stiphout
Verbeter uw impact op afnemende biodiversiteit
De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Dit is momenteel één van de grootste uitdagingen met grote gevolgen. Niet alleen voor onze wereldwijde ecosystemen, ook voor bedrijven in allerlei sectoren. Biodiversiteit speelt namelijk een essentiële rol, ook voor uw bedrijf. Verbeter daarom uw ecologische voetafdruk en zo de toekomstbestendigheid van uw bedrijf. Hoe pakt u dit aan?
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

Wat is het belang van biodiversiteit? 

Biodiversiteit is al het leven in één gebied. Al deze soorten werken samen in een ecosysteem en zorgen voor ecosysteemdiensten. Deze zijn belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor de bestuiving van gewassen, waterzuivering en klimaatregulatie. Biodiversiteit ondersteunt dus álles in de natuur wat wij nodig hebben om te overleven. 

Wat is de impact van afnemende biodiversiteit op uw bedrijf?

Biodiversiteit vormt de basis voor veel cruciale functies waar bedrijven afhankelijk van zijn. Het verlies aan biodiversiteit door vervuiling, verandering van grondgebruik en andere factoren, brengt ook voor uw bedrijf risico's met zich mee. Aan de andere kant heeft uw bedrijf ook invloed op de biodiversiteit via uw productieprocessen, toeleveringsketens en distributienetwerken. Deze invloed biedt u ook kansen om uw negatieve impact te verminderen of zelfs om te zetten in een positieve bijdrage aan biodiversiteit.

Wetgeving en rapportageverplichtingen rondom biodiversiteit 

Overheden wereldwijd hebben (gezamenlijk) al verschillende initiatieven opgetuigd om uw aandacht op biodiversiteit te vestigen. Biodiversiteitsrapportage valt bijvoorbeeld al onder recente wetgeving en rapportagevereisten zoals:

Deze wetgeving moet de transparantie in de milieustrategie van uw bedrijf en uw impact op de natuur vergroten. Gelukkig is er al toenemende aandacht voor klimaat en natuur. Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van biodiversiteit. Zij implementeren deze maatregelen al, verbeteren zo hun impact en weten hoe ze aan deze eisen moeten voldoen.  

Hoe verbetert u de afnemende biodiversiteit van uw bedrijf?

Met onze LEAP-approach, die valt onder de TNFD, maken wij samen met u in drie stappen een routekaart, waarmee u stuurt op het verbeteren van de biodiversiteit. Dit ziet er als volgt uit:

 1. We maken een baseline inventarisatie. 
  Een analyse van uw waardeketen waarbij we uw afhankelijkheden van biodiversiteit en de potentiële impact van uw processen op ecosystemen beoordelen. We onderzoeken uw risico’s en kansen met betrekking tot biodiversiteit. Deze analyse vormt de basis voor de tweede stap.
   
 2. We ontwikkelen een op maat gemaakt transitieplan.
  Hierin ontwikkelen we een strategie op basis van uw specifieke risico's en kansen. Hierbij bepalen we doelstellingen, beleid, acties en indicatoren om het behoud van biodiversiteit en duurzame processen te bevorderen. 

 3. U bent klaar om het plan te implementeren, te monitoren en hierop te rapporteren. 

Gaat u ook aan de slag met biodiversiteit?

 • Duurzame bedrijven houden rekening met hun relatie tot de natuur.
  Meer dan de helft van het wereldwijde bbp is afhankelijk van natuurlijk kapitaal. Daarom moet u natuur gerelateerde indicatoren meenemen in uw strategie. Dit geeft garanties voor de veerkracht en prestaties van uw bedrijf op de lange termijn. 
 • Waar begint u?
  Onze experts beoordelen uw impacts, risico’s en kansen gerelateerd aan biodiversiteit. Zo helpen wij u de natuur in uw strategie te integreren!

Meer weten over uw impact op biodiversiteit?

Wilt u meer weten over hoe de verminderde biodiversiteit uw bedrijf raakt en hoe u hiermee aan de slag kan om dit te verbeteren? 

Neem contact op