Herstructurering

Herstructurering tegen dreigend faillissement

A. Azulai-web-kl-21925-60x60.jpg
Door:
corporate businesswoman communicating with team
De corona- en energiecrisis en hun nasleep hebben de markt opgeschud. Veel bedrijven hebben het moeilijk (gehad) om de bedrijfsactiviteiten op een normaal niveau te houden. Verslechterende resultaten hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven het vet op de botten zijn verloren.  Het aantal herstructureringen, leveraged buy-outs, management buy-outs, spin-offs, distressed M&A’s en (pre-pack of WHOA) faillissementen is daardoor toegenomen. De stijging van het aantal faillissementen heeft ertoe geleid dat ook het aantal bedrijven dat een faillissement heeft weten te voorkomen, door middel van herstructureren, sterk is toegenomen.
Onderwerpen

Herstructureren is de juiste oplossing als er door middel van de herstructurering meer waarde behouden kan worden dan door het bedrijf failliet te laten gaan. Dit hangt natuurlijk samen met de ruimte die er is om te onderhandelen met betrokken partijen. Het gaat dan met name om de schuldeisers.  

Als herstructurering gebruikt wordt om een faillissement te voorkomen zal er door schuldeisers in bijna alle gevallen afgeboekt moeten worden of zullen zij andere concessies moeten doen. Of uw schuldeisers hiertoe bereid zijn hangt sterk af van de agenda van de betreffende geldverstrekkers. Naast dat individuele schuldeisers hun eigen risico aversie hebben, hechten zij vaak niet veel waarde aan het collectief van alle betrokken partijen. Mocht een herstructureringsvoorstel niet goedgekeurd worden door de geldschieters, dan moet er een nieuwe financier gevonden worden. Anders gaat de onderneming alsnog failliet.  

In sommige landen, zoals Amerika, worden ondernemingen door de wet beschermd tegen hun schuldeisers en krijgen ze de tijd om een herstructureringsplan uit te werken. Dit vergroot de kans op succes. Een geslaagde herstructurering zorgt er meestal voor dat er voor de schuldeisers als collectief meer waarde behouden wordt. Ook worden de negatieve maatschappelijke gevolgen van een faillissement voorkomen.  

In Europa maakt het insolventierecht momenteel een modernisering door en krijgen we een schuldhouder-vriendelijk systeem. Dit vergroot de kansen op succesvolle herstructureringen in Europa.  

Win extern advies in  

Het is belangrijk dat u juridisch en fiscaal bijgestaan wordt tijdens een herstructurering. Maar begeleiding op financieel gebied is net zo belangrijk, omdat zo’n partij onafhankelijk is en geen emotionele band met personeel, leveranciers of tradities heeft. Zo kan het management ook na de herstructurering stevig in het zadel blijven zitten. Vaak wordt het inwinnen van het juiste advies als een formaliteit gezien. Maar het is cruciaal voor het efficiënt en rendabel verrichten van een herstructurering bij een noodlijdende onderneming. Ook om juridische redenen is het aan te raden om op deze manier een goed ‘papieren’ controlespoor te creëren. Externe adviseurs spelen dus een cruciale rol.   

Onze experts adviseren en begeleiden u vraag bij uw herstructurering. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met één van onze adviseurs