insight featured image
Het ging de afgelopen jaren goed met u en uw onderneming. Zo heeft u vermogen opgespaard. U wilt dan voorkomen dat u dit vermogen verliest bij een faillissement van uw onderneming. Maar hoe voorkomt u zo’n verlies? Het is belangrijk om dit, in alle hectiek van een dreigend faillissement, niet uit het oog te verliezen.
Onderwerpen

Privé failliet vanwege juridische structuur, of niet?

Allereerst is de juridische structuur van belang. Zo komt het voor dat u als privépersoon ‘meegenomen’ wordt in het faillissement van uw onderneming, of juist niet. Hoe dat zit en welke structuren er zijn leggen wij hier uit:

Eenmanszaak of een vennootschap onder firma

Bij een faillissement loopt u extra risico indien uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma wordt gedreven. U bent in privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Lees ook: Eenmanszaak of VOF snel omzetten in een BV om aansprakelijkheid te beperken? >>

Huwelijksgoederenregime

Mocht aansprakelijkstelling in privé volgen, dan is vervolgens het huwelijksgoederenregime van belang. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of onder het maken van huwelijkse voorwaarden?

Indien sprake is van een gemeenschap van goederen dan is uw partner ook met zijn of haar vermogen aansprakelijk. In een worstcase scenario bent u alles kwijt.

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden? Dan blijft het vermogen van uw partner buiten schot. Het is daarbij overigens wel van belang dat de huwelijksvoorwaarden worden nageleefd. De rechter heeft namelijk al eerder geoordeeld dat het niet uitvoeren van een in huwelijksvoorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding leidt tot een gemeenschap van goederen!

Holdingstructuur

Het risico op aansprakelijkstelling in privé kunt u verder beperken door uw onderneming tijdig in een besloten vennootschap onder te brengen, bij voorkeur in een holdingstructuur. De onderneming wordt gedreven in de werkmaatschappij. Overwinsten worden uitgekeerd aan de holding. Bij een faillissement van de werkmaatschappij kan het vermogen van de holding buiten de aansprakelijkstelling vallen. Bovendien bent u niet aansprakelijk met uw privévermogen.

Van belang blijft uiteraard dat u zich blijft gedragen als een behoorlijk bestuurder betaamt, dat u betalingsonmacht tijdig aan de Belastingdienst meldt en dat u uw jaarrekening tijdig deponeert bij de Kamer van Koophandel.

Faillissement - Webinar on-demand

Huwelijksvoorwaarden van belang bij aansprakelijkstelling in privé

Huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) zijn van groot belang om bij een aansprakelijkstelling in privé extra schade te voorkomen. Immers, u wilt dat het vermogen van uw partner buiten schot blijft. Deze voorwaarden stelt u bij voorkeur op bij het aangaan van een huwelijk. Tijdens uw huwelijk kunt u bestaande huwelijksvoorwaarden wijzigen.

Stel u hebt een periodiek verrekenbeding opgenomen maar dat nooit uitgevoerd. Dan kunt u dat repareren door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met uw partner over de in het verleden niet uitgevoerde periodieke verrekening. Vervolgens kunt u de verrekening in de toekomst wel uitvoeren of de huwelijksvoorwaarden wijzigen, zodat u in de toekomst niet meer tegen dit probleem aanloopt.

Indien sprake is van een gemeenschap van goederen kunt u alsnog huwelijksvoorwaarden opstellen. Let er goed op dat daarbij geen vermogen wordt verschoven, want dat leidt tot heffing van schenkbelasting.

Juiste verdeling van vermogen

Met alleen goede huwelijksvoorwaarden bent u er nog niet. Een juiste verdeling van het vermogen tussen u en uw partner is van belang. Waar moet u zoal rekening mee houden:

  1. Wat is de (jaarlijkse) uitwerking van de huwelijksvoorwaarden?
  2. Is het vermogen op de juiste wijze tenaamgesteld?
  3. Zijn goederen gefinancierd met vermogen van de partner?
  4. Zijn in het verleden schenkingen ontvangen? Wat betekent dat voor de verdeling van het vermogen?
  5. Wat zijn de gevolgen bij echtscheiding?

Heeft u behoefte aan vermogensadvies? Neem contact op met onze Private client specialisten.

Vermogensupdate

Meld u ook aan voor onze Vermogensupdate en ontvang nieuwe inzichten over de schenk- en erfbelasting.

Bekijk eerdere uitgaven van de Vermogensupdate