Transport & Logistiek

Arbeidstijd en overuren binnen Transport & Logistiek

Anne Hofman
Door:
Overuren transport engineers safe uniform
In de wereld van transport en logistiek is tijd een kostbaar goed. Overuren zijn vaak onvermijdelijk, maar het correct verlonen van deze extra gewerkte uren blijft een punt van aandacht. Soms leidt het zelfs tot conflict tussen werkgevers en werknemers. Daarom is het belangrijk om de regels omtrent overurenvergoeding goed te begrijpen.
Onderwerpen

Wat is overwerk?

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke arbeidstijd en overuren. Reguliere (contract)uren vallen binnen de gebruikelijke arbeidstijd. Op grond van de cao Beroepsgoederenvervoer is de gebruikelijke diensttijd 40 uur per week. Overuren zijn de uren die daarbovenop worden gewerkt, vaak in het kader van drukke periodes, ziekte van collega’s of onverwachte omstandigheden. Hetzelfde geldt voor deeltijd-werknemers, die minder dan 40 uur per week werken. Ook voor hen geldt dat er pas sprake is van overuren wanneer zij meer dan 40 uur per week werken. 

Wat valt onder arbeidstijd?

Een cruciaal punt in het definiëren van arbeidstijd en overuren, is het vaststellen van wat daadwerkelijk als arbeidstijd wordt beschouwd. Arbeidstijd omvat niet alleen de feitelijke werkzaamheden, maar ook andere perioden die als arbeidstijd kunnen worden aangemerkt. Denk aan wachttijd bij laden en lossen, rijtijd bij internationaal transport en verplichte aanwezigheid op een bepaalde locatie als onderdeel van het werk. Voor bepaalde werknemers binnen de sector geldt een eigen definitie van arbeidstijd. Om te bepalen welke normenset van toepassing is, wordt gekeken naar:

  • Rijdend of niet-rijdend personeel
  • Leeftijd van de medewerker
  • Indien rijdend: met welk type voertuig/welk gewicht en welk soort vervoer wordt er verricht
  • Zeevarend of niet-zeevarend personeel

Het is van belang om deze verschillende aspecten van arbeidstijd duidelijk te definiëren om te zorgen voor een correcte verloning van de gewerkte uren (regulier en overuren).

Hoe worden overuren verloond?

Wanneer duidelijk is of uren vallen binnen de reguliere arbeidstijd, of moeten worden gezien als overuren, is het vervolgens de vraag hoe overuren moeten worden verloond. De cao schrijft voor hoe de verwerking van overuren moet gebeuren. Dat kan via uitbetaling van een toeslag bovenop het uurloon, of door middel van het toekennen van tijd-voor-tijd. Op die regel zijn vervolgens ook weer uitzonderingen mogelijk. 

Werknemers en vakbonden stellen geregeld werkgevers aansprakelijk als gevolg van het verkeerd verlonen van overuren. Het is daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de precieze regels. We begrijpen dat door de vele bomen aan regels het bos niet altijd meer wordt gezien. Heeft u specifieke vragen over arbeidstijd en overuren?

Neem contact met ons op