WKR

‘Verlaag’ het gebruikelijk dga-salaris met de Werkkostenregeling!

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Die regeling houdt in dat u voor uw verrichte werk in de eigen BV een bepaald salaris moet opnemen in uw loonaangifte dat ‘gebruikelijk’ is. Dit gebruikelijk loon - ook wel bekend als het dga-salaris – stelt de belastingdienst jaarlijks bij. De Werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijkheden om het dga-salaris te verlagen. Hoe? Lees verder!
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Gebruikelijkloonregeling 2022

De belastingdienst stelt het dga-salaris minimaal op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75 procent van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste salaris van de werknemers die in dienst zijn binnen de onderneming;
  • 48.000 euro.

Dga-salaris en WKR

De kan het uit te keren dga-salaris mogelijk verlagen. De gebruikelijkloonregeling sluit volgens de staatssecretaris van Financiën namelijk aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor de auto. Dit loonbegrip omvat ook eindheffingsbestanddelen. De vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel onder de van de zijn gebracht, inclusief gerichte vrijstellingen zoals reiskosten en studiekosten, mag u als dga dus ook tot uw dga-salaris rekenen.

Een voorbeeld van een uit te keren dga-salaris:

Stel: Dga-salaris (75 procent salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking) € 75.000
Af: Bijtelling auto € 10.000
Af: Aangewezen WKR eindheffingsbestanddelen € 5.000
  Nog uit te keren dga-salaris € 60.000

Meer informatie

Neem voor meer informatie of voor een advies op maat contact op met onze loonheffing specialisten.

Gerelateerde artikelen

View more

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.