WKR

Aanwijzen als eindheffingsloon WKR: hoe en wanneer?

Door:
Aanwijzen als eindheffingsloon WKR: hoe en wanneer?
De Hoge Raad heeft op 5 april 2024 beslist dat de aanwijzing als eindheffingsloon vóór het genietingsmoment moet gebeuren. Daarnaast is bevestigd dat de aanwijzing vormvrij is.
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin de aanwijzing moet plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld door een mededeling van de werkgever aan de betrokken werknemer(s), of door een vastlegging in de administratie van de werkgever. Dit is geen noodzakelijke voorwaarde om aan te nemen dat de werkgever een vergoeding als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen.

Wanneer wel of niet aanwijzen als eindheffingsloon?

Heeft de werkgever loonbelasting ingehouden voor een vergoeding? Dan heeft hij dit niet als eindheffingsbestanddeel aangewezen. Deze inhouding betekent dat hij heeft besloten de belasting niet voor zijn rekening te nemen en niet als eindheffing af te dragen. De wijze van verloning is echter niet doorslaggevend. Het is mogelijk dat de werkgever een vergoeding als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen en, daarnaast, ten onrechte, toch loonbelasting inhoudt. Er is dan sprake van een herstelbare fout. Bij twijfel moet hij bewijzen (uit bijvoorbeeld een interne vastlegging) dat een aanwijzing als hiervoor omschreven heeft plaatsgevonden.

De aanwijzing van een vergoeding als eindheffingsbestanddeel moet uiterlijk op het moment waarop het desbetreffende loonbestanddeel wordt ontvangen. Op dat moment is de werkgever verplicht om loonbelasting op het loon in te houden. Dit hoeft niet als het eindheffingsbestanddeel is aangewezen. Dit is het gevolg van een aanwijzing door de werkgever.

Bij aangewezen vergoedingen als eindheffingsbestanddeel hoeft geen rekening gehouden te worden bij de uitbetaling van het loon. De vergoeding moet niet als zodanig op individueel niveau verwerkt zijn in de loonadministratie.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Een werkgever zal een vergoeding uiterlijk als eindheffingsbestanddeel moeten aanwijzen op het moment dat deze wordt ontvangen.

Een interne vastlegging vooraf is aan te bevelen om te bepalen welke vergoedingen en verstrekkingen de werkgever aanwijst als eindheffing. Vraag de adviseurs van Grant Thornton hierbij om advies.

Neem contact op