Concernregeling

Wat is de concernregeling van de werkkostenregeling (WKR)?

Door:
Wat is de concernregeling van de werkkostenregeling (WKR)?
De werkkostenregeling (WKR) geldt in principe per werkgever. Maar als een werkgever tenminste 95 procent belang heeft in meerdere werkgevers, dan is het mogelijk interessant om te kiezen voor de concernregeling. Van alle werkgevers worden de vrije ruimtes en alle bestedingen binnen de vrije ruimte bij elkaar opgeteld, alsof het een werkgever is. Als de uitkomst daarvan voordeliger is, bespaart u 80 procent eindheffing.
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Wat zijn de voorwaarden voor de concernregeling?

De concernregeling mag u toepassen als:

  • De werkgever een belang van ten minste 95 procent in een andere werkgever heeft
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95 procent in de werkgever heeft;
  • Een derde een belang van ten minste 95 procent in de werkgever heeft en daarnaast een belang van ten minste 95 procent in een andere werkgever heeft.

U mag de concernregeling alleen toepassen als alle concernonderdelen het gehele kalenderjaar een concern vormen. Concernonderdelen die in de loop van het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen daarom buiten de concernregeling.

Stichtingen mogen de concernregeling toepassen als zij financieel, organisatorisch en economisch met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Er is sprake van zo’n stichting als zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  1. Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen.
  2. Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Wanneer is de concernregeling voordelig?

De concernregeling is voor u voordelig als u meerdere (dochter)maatschappijen heeft, waarvan er een (of meerdere) de vrije ruimte overschrijdt en de andere(n) vrije ruimte “over” hebben. In dat geval gaat er geen vrije ruimte verloren.

Werkkostenregeling (WKR)
Werkkostenregeling (WKR)
Lees dit artikel

Wat is het nadeel van de concernregeling?

Voor elke werkgever geldt over de eerste 400.000 euro van de loonsom een hoger percentage voor de vrije ruimte. Als u de concernregeling toepast, dan mag u ook maar een keer 400.000 euro toepassen op het totaal.

Hoe geeft u de verschuldigde eindheffing aan?

Bij overschrijding van de totale vrije ruimte geeft de werkgever met het hoogste fiscale loon de eindheffing aan over het bedrag van de overschrijding. De werkgever doet dit uiterlijk in de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. 

Moet u toestemming hebben om de concernregeling toe te mogen passen?

U mag elk jaarzelf kiezen of u de regeling wel of niet toepast, daar heeft u geen toestemming van de belastingdienst voor nodig.

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling en de concernregeling? 
 
Neem contact met ons op