Belastingen

Vrijstellingen WKR: wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Door:
insight featured image
U wilt als werkgever dat uw werknemers in een optimale werkomgeving hun werk uit kunnen oefenen. Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis had u daar wellicht niet altijd zicht op. Daarnaast mocht u, binnen de Werkkostenregeling (WKR), ook niet zomaar alle onkosten van uw werknemers vergoeden. Daar komt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, per 1 januari 2022 verandering in. Hierdoor houdt u meer ruimte over in de WKR voor andere (leuke) dingen!
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Momenteel kunt u als werkgever geen gerichte vrijstelling geven voor de kosten van thuiswerken, tenzij u deze vergoeding onder de vrije ruimte van de WKR laat vallen en deze is beperkt. Als u dit niet doet, wordt de thuiswerkvergoeding gezien als vorm van loon en moet u hier loonbelasting over betalen.

Gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 mag u werknemers die (blijven) thuiswerken een onbelaste bieden van maximaal 2 euro per dag. Deze gericht vrijgestelde vergoeding compenseert de kosten die uw werknemer thuis tijdens werktijd maakt. Denk hierbij aan: water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier.

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Lees dit artikel

Onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan (maximaal 0,19 euro per kilometer). De goedkeuring van het doorbetalen van vaste reiskostenvergoedingen van reizen die niet of slechts gedeeltelijk nog werden gemaakt door werknemers én die daar al recht op hadden op 12 maart 2020, vervalt per 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 moet u de reiskostenvergoeding dus opnieuw vaststellen.

Keuze thuis- óf reiskostenvergoeding

Spreek met uw werknemer af hoeveel dagen hij/zij per week standaard thuiswerkt. U kunt namelijk per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven. Werkt uw werknemer incidenteel toch vaker thuis of op kantoor, dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Doe dit wel als dit structureel het geval is. Werkt een werknemer een halve dag thuis en een halve dag op kantoor? Kies dan of u de onbelaste reiskostenvergoeding geeft of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet. Is er sprake van reiskostenvergoeding naar een ander adres dan kantoor? Dan mag u deze op dezelfde dag wel combineren met de thuiswerkkostenvergoeding.

Stel vaste onkostenvergoeding opnieuw vast

Voor het doorbetalen van andere vaste onkosten was goedkeuring. Echter, is deze per 1 januari 2021 vervallen. Als het goed is heeft u deze dus stopgezet of aangepast. Zo niet, dan adviseren we u om deze vergoeding opnieuw vast te stellen. Doe onderzoek naar reële kosten die uw werknemers moeten maken en bepaal op basis hiervan een passende vergoeding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat kan binnen de WKR en welke voordelen u hiermee behaalt? Neem dan contact op met één van onze loonheffingspecialisten. Houd ook onze nieuwsberichten de komende tijd goed in de gaten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.