Belastingen

Vrijstellingen WKR: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

Door:
insight featured image
U wilt als werkgever dat uw werknemers in een optimale werkomgeving hun werk uit kunnen oefenen. Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis had u daar wellicht niet altijd zicht op. Daarnaast mocht u, binnen de Werkkostenregeling (WKR), ook niet zomaar alle onkosten van uw werknemers vergoeden. Daar komt per 1 januari 2023 verandering in. Hierdoor houdt u meer ruimte over in de WKR voor andere (leuke) dingen!
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Momenteel kunt u als werkgever geen gerichte vrijstelling geven voor de kosten van thuiswerken, tenzij u deze vergoeding onder de vrije ruimte van de WKR laat vallen en deze is beperkt. Als u dit niet doet, wordt de thuiswerkvergoeding gezien als vorm van loon en moet u hier loonbelasting over betalen.

Gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 mag u werknemers die thuiswerken een onbelaste bieden van maximaal 2,15 euro per dag. Deze gericht vrijgestelde vergoeding compenseert de kosten die uw werknemer thuis tijdens werktijd maakt. Denk hierbij aan: water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier.

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Lees dit artikel

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is verhoogd naar maximaal 0,21 euro per kilometer.

Keuze thuis- óf reiskostenvergoeding

Spreek met uw werknemer af hoeveel dagen hij/zij per week standaard thuiswerkt. U kunt namelijk per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven. Werkt uw werknemer incidenteel toch vaker thuis of op kantoor, dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Doe dit wel als dit structureel het geval is. Werkt een werknemer een halve dag thuis en een halve dag op kantoor? Kies dan of u de onbelaste reiskostenvergoeding geeft of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet. Is er sprake van reiskostenvergoeding naar een ander adres dan kantoor? Dan mag u deze op dezelfde dag wel combineren met de thuiswerkkostenvergoeding.

Stel vaste (on)kostenvergoeding opnieuw vast

Na de coronaperiode zijn veel werknemers regelmatig een aantal dagen per week blijven thuiswerken. De kosten die zij maken zijn in dat geval vaak minder of anders dan voorheen. Wij adviseren deze vergoeding opnieuw vast te stellen. Doe onderzoek naar reële kosten die uw werknemers moeten maken en bepaal op basis hiervan een passende vergoeding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat kan binnen de WKR en welke voordelen u hiermee behaalt? Neem dan contact op met één van onze loonheffingspecialisten. Houd ook onze nieuwsberichten de komende tijd goed in de gaten.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.