Belastingen

Vrijstellingen WKR: wijzigingen per 1 januari 2024

Door:
insight featured image
Per 1 januari 2024 zijn er deze veranderingen in de WKR.
Onderwerpen

Minder vrije ruimte door lager percentage

De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen (zoals bonussen) en verstrekkingen (zoals personeelsfeest, kerstpakket) aan uw personeel  wordt in 2024 niet langer verhoogd en bedraagt derhalve  1,92% over de eerste 400.000 van de uw fiscale loonsom.

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is verhoogd naar maximaal 0,23 euro per kilometer.

Gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding per 1 januari 2024

De gericht vrijgesteld thuiswerkvergoeding is in 2024 verhoogd naar  maximaal 2,35 euro per dag. Deze gericht vrijgestelde vergoeding compenseert de kosten die uw werknemer thuis tijdens werktijd maakt. Denk hierbij aan: water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier.

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?
Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?
Lees dit artikel

Keuze thuis- óf reiskostenvergoeding

U kunt met uw werknemer afspreken op hoeveel dagen hij/zij per week standaard thuiswerkt. Op basis hiervan kunt u met de werknemer een vaste vergoeding voor thuiswerken en voor reiskosten woning-werk afspreken. U moet hierbij rekening mee houden dat u  per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding kunt geven. Werkt uw werknemer incidenteel toch vaker thuis of op kantoor, dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.

Doe dit wel als dit structureel het geval is. Werkt een werknemer een halve dag thuis en een halve dag op kantoor? Kies dan of u de onbelaste reiskostenvergoeding geeft of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet. Is er sprake van reiskostenvergoeding naar een ander adres dan de standplaats van de werknemer? Dan mag u deze op dezelfde dag wel combineren met de thuiswerkkostenvergoeding.

Stel vaste (on)kostenvergoeding opnieuw vast

Na de coronaperiode zijn veel werknemers regelmatig een aantal dagen per week blijven thuiswerken. De kosten die zij maken zijn in dat geval vaak minder of anders dan voor de coronaperiode. Wij adviseren deze vergoeding opnieuw vast te stellen. Doe onderzoek naar reële kosten die uw werknemers moeten maken en bepaal op basis hiervan een passende vergoeding. Ook als het laatste kostenonderzoek al langer geleden is dan 5 jaar.

Waarde maaltijden verhoogd

De forfaitaire waarde van maaltijden zonder zakelijk karakter is verhoogd naar 3,90 euro.

Versobering 30% regeling

Vanaf 2024 wordt de 30%-regeling versoberd. Voor mensen die op 31 december 2023 al recht hadden op de 30% regeling geldt overgangsrecht. 

Wijzigingen 30%-regeling

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat kan binnen de WKR en welke voordelen u hiermee behaalt? Neem dan contact op met één van onze loonheffingspecialisten. Houd ook onze nieuwsberichten de komende tijd goed in de gaten.