De Werkkostenregeling maakt het mogelijk om – onder voorwaarden– belastingvrije uitkeringen aan uw medewerkers te doen. Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De Werkkostenregeling, ofwel WKR, is er sinds 2011. De regeling is ingesteld om het oude ‘bos’ aan regelingen voor vergoedingen eenvoudiger te maken. Sinds 2015 is de WKR voor alle werkgevers verplicht. En helaas, simpel is het nog steeds niet. Daarom schrijven wij dit whitepaper voor u.

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Download het whitepaper