U kunt op verschillende manieren schenken en dit vastleggen bij de notaris, maar dat hoeft niet. U schenkt dan onderhands. Sommige schenkingen moet u wel via de notaris doen: de schenking tegen schuldigerkenning (de papieren schenking). Schenkt u meer dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst.

Welke schenkingen kunt u doen?

  • U kunt een bedrag in geld of in goederen schenken, eenmalig of periodiek.
  • U kunt een herroepelijke schenking doen.
  • U kan als schenker de schenking herroepen waarmee dat wat u schonk bij u terugkeert.
  • U kunt uw schenkingen onder bewind laten stellen, bijvoorbeeld als u aan jonge kinderen schenkt (tot hun 25e).
  • U kunt aan de schenking een insluitings- of een uitsluitingsclausule verbinden. U bepaalt hierbij of het wel of niet valt in een (latere) gemeenschap van goederen van de schenker.
  • U kunt voor een periode van vijf jaar aan een goed doel schenken, een ANBI-instelling. U krijgt dan een belastingvoordeel in de inkomstenbelasting.
  • Hoort verkoop bloot eigendom hier ook bij?

Stel schenkingsplan op

U kunt met een doordacht schenkingsplan de erfbelasting in de toekomst verminderen. Dit levert aanzienlijke voordelen op. 

Fiscaal slim schenken

Door al tijdens uw leven vermogen te schenken, kunnen uw nabestaanden vaak veel belasting besparen. Voor schenkingen gelden namelijk speciale vrijstellingen, waaronder een algemene jaarlijks terugkerende vrijstelling. Door geleidelijk te schenken, kunnen de nabestaanden bovendien een tariefvoordeel behalen. De schenk- en erfbelasting kennen namelijk oplopende tarieven. In dit overzicht bieden wij u de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting voor 2024.