Sinds 1 januari 2021 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de belastingdienst. Uw onderneming krijgt daar mogelijk ook mee te maken. Hoe voorkomt u een boete door onjuiste informatie? Grant Thornton helpt u met raad en (tooling-)daad om aan deze verplichting te voldoen.

Wat is de Europese richtlijn MDR/DAC6?

Dit is een richtlijn voor meldingsplicht van fiscale constructies, waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die zij mogelijk gebruiken om belasting te ontwijken. Deze meldingsplicht is het gevolg van de Nederlandse invoering van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 en geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018. Nalatigheid, onvolledigheid of onjuiste informatie levert u een hoofdelijke boete op van maximaal 870.000 euro.

Hoe raakt MDR/DAC6 uw onderneming?

In principe moet uw accountant, belastingadviseur, notaris of andere adviseur meldenswaardige fiscale constructies aanleveren. Toch kan uw onderneming ook indirect of zelfs direct te maken krijgen met deze verplichting.

De meldingsplicht ligt namelijk bij u als belastingplichtige als:

 1. Er geen intermediair is aan te wijzen bij een meldenswaardige fiscale constructie (de structuur is bijvoorbeeld geheel inhouse bedacht en uitgevoerd).
 2. Een intermediair zich kan beroepen op een (wettelijk) verschoningsrecht.

Om te voldoen aan MDR/DAC6 moet u als belastingplichtige zelf dus ook goed op de hoogte zijn van potentiële rapporteerbare structuren én van de rapportagetermijnen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Dankzij de uitgebreide ervaring op het gebied van internationale fiscale advisering en juiste toepassing van DAC6 kan Grant Thornton u helpen bij:

Service voor huidige advies klanten

 • Het inhoudelijk beoordelen van mogelijk rapporteerbare structuren aan de hand van de wezenskenmerken.
 • Het wegen van de ‘hallmarks’.
 • Ondersteuning en rapportageverwerking met onze softwaretool DAC6pro.

Service voor niet-advies klanten

Neemt u (nog) geen fiscale adviesdiensten van ons af? Ook dan helpen wij u uiteraard graag. Nadat u voor uw onderneming zelf een licentie op DAC6pro heeft aangeschaft, helpen wij u met:

 • Het implementeren van deze tool en de procesmatige inrichting.
 • Ondersteuning bij concrete vragen omtrent de beoordeling van een structuur.

De voordelen van gespecialiseerde tooling zoals DAC6Pro:

 • U legt DAC6 risico’s, inclusief alle aanvullende documenten, op eenvoudige en logische wijze vast op één plek.
 • U beschikt over een effectieve geïntegreerde kennisbank.
 • U maakt gebruik van automatische conversie naar het juiste IT-technische format om te rapporteren in 27 landen.
 • U werkt eenvoudig en eenduidig samen met intermediairs in verschillende landen rondom (potentieel) rapporteerbare structuren.
 • Deze tooling is zeer kosteneffectief in vergelijking met andere, onnodig complexe oplossingen.
 • Met de effectieve optionele module ‘DAC6 Enforcer’ maakt u interne compliance inzichtelijk.
 • De tool is vanuit de Microsoft cloud benaderbaar vanuit elk device.

Vraag een demo aan

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie over hoe u uw tax compliance uitdagingen ondervangt met de inzet van tax technology.

Jacob Mook
Partner | Head of tax
Jacob Mook is in september 1986 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden in Fiscaal recht. Zijn eerste werkervaring deed Jacob op bij de Belastingdienst, waarbij hij inspecteur was met als specialisme vennootschapsbelasting. Sinds 1994 is hij werkzaam bij Grant Thornton. Jacob maakte eerder deel uit van de raad van bestuur van Grant Thornton. Tevens is hij betrokken bij verschillende internationale commissies van Grant Thornton International. Naast het werk bij Grant Thornton is Jacob lid van de Commissie van Beoordeling van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Deze commissie beslist over toelating tot het NOB-lidmaatschap en geeft concrete invulling aan de opleidings-, kennis- en ervaringseisen zoals die in de statuten worden genoemd.
Lees meer over Jacob Mook
Jacob Mook
Partner | Head of tax
Jacob Mook

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer