Het merendeel van bedrijven die vanuit de EU goederen verkopen aan particulieren in andere EU-landen, zijn geregistreerd voor de One-Stop-Shop (OSS) in een EU-lidstaat. Deze afstandsverkopen van goederen zijn in beginsel belastbaar in het land van aankomst van de goederen en bijgevolg moet btw worden berekend van het land van aankomst van de goederen. Door gebruik te maken van de OSS doet de belastingplichtige aangifte en draagt hij alle in de EU in rekening gebrachte btw af in de OSS-aangifte. De OSS-aangifte is in feite verdeeld in drie verschillende aangiften. Eén voor de B2C-levering van goederen, één voor B2C-dienstverlening en één voor correcties ten opzichte van eerder ingediende OSS-aangiften.

Wij hebben gemerkt dat veel bedrijven de vereiste gegevens niet gemakkelijk uit hun ERP/boekhoudsysteem kunnen halen, met als gevolg dat het maken van correcte OSS-rapporten veel tijd kost vanwege de vele handmatige wijzigingen die nodig zijn. Om dit proces efficiënter en kosteneffectiever te maken, hebben wij samen met onze afdeling Tax Technology onze OSS-tool ontwikkeld, die de vereiste wijzigingen in de gegevens automatisch uitvoert en vervolgens de vereiste OSS-cijfers opstelt.

Wat is de OSS-tool?

De OSS-tool is een cloud-oplossing die automatisch OSS-aangiften kan voorbereiden aan de hand van de ruwe gegevens uit het verkoopsysteem van de ondernemer. Aangezien de tool zich in de cloud bevindt is de tool 24/7 beschikbaar en kan hij door iedereen worden gebruikt.

Wat doet de OSS-tool?

De OSS-tool gebruikt ruwe verkoopgegevens die rechtstreeks uit het verkoopsysteem worden geëxporteerd om de OSS-aangifte te creëren. Dit vereist een eenmalige setup waarbij de ruwe data wordt gelinkt aan de gewenste output. Ook wijzigingen in de gegevens die voorheen handmatig werden aangebracht, worden geautomatiseerd. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn:

  • Automatische correcte toepassing van de verzendpro-rata indien een bestelling producten bevat die in een bepaald land met verschillende btw-tarieven belastbaar zijn;
  • Automatische herberekeningen van belastbare bedragen en btw-bedragen wanneer een onjuist btw-tarief wordt toegepast.

De OSS-tool bereidt automatisch de OSS-aangiften voor en toont een overzicht van de te rapporteren cijfers verdeeld over de levering van goederen, de levering van diensten en correcties op eerder ingediende OSS-aangiften.

Na de initiële setup kan de informatie worden geïmporteerd in de OSS-tool en kan in minder dan 10 minuten de OSS-aangifte worden voorbereid en klaargemaakt voor indiening bij de toepasselijke belastingdienst.

Wat zijn de ervaringen van onze klanten met het gebruik van de OSS-tool

Een van onze klanten kon ons alleen maandelijks de ruwe verkoopgegevens verstrekken. Het kostte gemiddeld 40 uur per maand om de vereiste wijzigingen in het bestand aan te brengen, zodat de juiste bedragen in de OSS-aangifte werden vermeld. Door gebruik te maken van de OSS-tool konden wij de benodigde tijd aanzienlijk verminderen met meer dan 90%. Dit is kostenbesparend voor u als ondernemer.

Als u geïnteresseerd bent of een demo wilt ontvangen, laat het ons weten. Wij helpen u graag.