article banner
Tax

Fiscale eenheid wijzigt, beoordeel uw fiscale positie!

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Het fiscale eenheidsregime is in strijd met het Europees Recht. Dit oordeelde het Europese Hof van Justitie op 22 februari 2018. De eerder door de staatssecretaris van Financiën aangekondigde reparatiewetgeving treedt hierdoor waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot en met woensdag 25 oktober 2017, 11:00 uur in werking. Ook het MKB kan door deze reparatiewetgeving getroffen!

Renteaftrekbeperking

De wet op de vennootschapsbelasting kent maatregelen die renteaftrek verhinderen. De zogenoemde 'anti-winstdrainagebepaling' verhindert bijvoorbeeld renteaftrek bij schuldig blijven van dividend, kapitaalstortingen en de koopsom voor aandelen. Daarnaast is er de aftrekbeperking voor rente die ziet op financieringen voor de aanschaf van deelnemingen.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De renteaftrekbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover het leningen betreft tussen fiscale eenheidsvennootschappen, simpelweg omdat deze leningen dan fiscaal 'non-existent' zijn. In zuiver nationale verhoudingen hebben belastingplichtigen dan ook niet snel last van deze fiscaal nadelige maatregelen. Anders is het in grensoverschrijdende situaties. Het is namelijk niet mogelijk om een fiscale eenheid te vormen met een vennootschap in het buitenland.

Strijdigheid EU-recht

Grensoverschrijdende situaties worden dus nadeliger behandeld dan zuiver binnenlandse situaties. Het Europese Hof heeft thans geoordeeld dat dit in strijd is met het Europees Recht.

Reparatiewetgeving

Deze strijdigheid wil de staatssecretaris oplossen door zuiver binnenlandse situaties even nadelig te behandelen als grensoverschrijdende situaties. Gevolg hiervan is dat een aantal regelingen in de Wet op de vennootschapsbelasting (waaronder de renteaftrekbeperkingen) vanaf 25 oktober 2017, 11:00 moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is.

Daarmee is overigens nog niet gezegd dat fiscale eenheden – ook als sprake is van een 'besmette lening' - daadwerkelijk tegen een renteaftrekbeperking aanlopen. Naar onze mening kunnen de fiscale eenheden namelijk (in ieder geval voor het verleden) in veel gevallen een succesvol beroep doen op een tegenbewijsregeling. Hoewel sprake is van een besmette lening, is de rente dan gewoon aftrekbaar. Of de belastingdienst deze visie ook erkent is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Voorzichtigheid blijft dus geboden!

Actie vereist!

De verwachting is dat de voorstellen van de staatssecretaris met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 inwerking treden. Daarom is het verstandig om voor fiscale eenheden te beoordelen wat de mogelijke impact is van de voorgestelde reparatiewetgeving en uiteraard daar waar nodig maatregelen te treffen om een mogelijk fiscaal nadeel te voorkomen.

Wilt u meer weten over het voorkomen van een fiscaal nadeel of heeft u advies nodig? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Grant Thornton of een van onze belastingadviseurs.

Gerelateerde artikelen