Internationaal belastingadvies

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

Menno van Werkhoven
Door:
Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Als CFO of controller krijgt u daar mogelijk ook mee te maken. En onjuiste informatie levert een forse boete op. Hoe dat precies zit, leggen we u graag uit. En we reiken u ook de helpende hand om het makkelijker te maken.
Onderwerpen

Europese richtlijn DAC6: wat houdt dat in?

Het gaat hierbij om fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt worden om belasting te ontwijken. De meldingsplicht is het gevolg van de Nederlandse invoering van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6. De richtlijn geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018. Nalatigheid, onvolledigheid of onjuiste informatie levert een hoofdelijke boete op van maximaal € 870.000. In andere landen loopt dit zelfs op tot miljoenen euro’s.

Hoe raakt DAC6 uw onderneming?

In principe is de accountant, belastingadviseur, notaris of andere adviseur die u ondersteunt, de partij die meldenswaardige fiscale constructies moet aanleveren, Toch kan uw onderneming ook indirect of zelfs direct te maken krijgen met deze verplichting. In deze twee situaties ligt de meldingsplicht bij u als belastingplichtige:

  • Als er geen intermediair valt aan te wijzen bij een meldenswaardige fiscale constructie (de structuur is bijvoorbeeld geheel inhouse bedacht en uitgevoerd).
  • Als een intermediair zich kan beroepen op een (wettelijk) verschoningsrecht.

Maar dit is maar één kant van de medaille. Met de aangeleverde informatie, ongeacht van wie die informatie komt, doen de verschillende belastingdiensten hun controles. Zij gebruiken de vergaarde kennis om gericht vragen te stellen. Het is dus van belang intern de details rondom een constructie goed vast te leggen, met daarbij alle aanvullende documentatie om zo ‘in control’ te zijn.

Om te voldoen aan DAC6 dient u als belastingplichtige dus ook goed op de hoogte te zijn potentiële rapporteerbare structuren én van de rapportagetermijnen.

Deadlines

DAC6 geldt al vanaf 25 juni 2018. Oorspronkelijk zou de meldingsplicht en uitwisseling met andere Europese landen ingaan op 1 juli 2020, Door de Corona-crisis mochten landen dit opschorten tot begin 2021. Onder andere Duitsland en Finland deden dit niet maar Nederland koos voor uitstel. Eind februari moeten de rapporteerbare constructies vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 naar de Belastingdienst gestuurd worden. De Belastingdienst deelt de lijst van bedrijven ieder kwartaal met de andere Europese landen. Voor rapporteerbare constructies vanaf 1 juli 2020 gaat op 1 januari 2021 de standaard termijn van 30 dagen lopen. Deze moeten dus uiterlijk 31 januari 2021 gemeld zijn.

Toetsing van constructies

Het toetsen van een constructie gebeurt aan de hand van 15 zogeheten wezenskenmerken (‘hallmarks’). Deze wezenskenmerken zijn ruim gedefinieerd, er vallen dus veel situaties onder. Bij een aantal wezenskenmerken moet toetsing plaatsvinden of het specifieke wezenskenmerk primair is aangegaan om een belastingbesparing te creëren (‘main benefit test’). Is dit niet het geval, dan is er geen rapportageverplichting. Structuren met wezenskenmerken zonder main benefit test moeten altijd gerapporteerd worden. De Belastingdienst geeft aan actief te gaan controleren op de juiste toepassing hiervan. Correcte vastlegging voor de bewaarplicht (die in dit geval oploopt tot 12 jaar) is dus belangrijk.

Hulp bij rapporteren

De Belastingdienst opent op 1 januari 2021 een portaal waar u handmatig gegevens kunt invoeren. Zeker bij het rapporteren van meerdere structuren is het eenvoudiger om gebruik te maken van de mogelijkheid een XML bestand te uploaden. De data over de rapporteerbare structuur moet 12 jaar bewaard blijven, ook als er niet daadwerkelijk gerapporteerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer een structuur niet voldoet aan de main benefit test. Rapporteert een andere intermediair of belastingplichtige, dan is het belangrijk om het internationale referentienummer van de structuur vast te leggen met de onderbouwing waarom niet gerapporteerd is.

Dit lijkt allemaal een hele opgave. En dat is het eigenlijk ook, zeker als het gaat om meerdere structuren in verschillende landen. Dankzij de uitgebreide ervaring op het gebied van internationale fiscale advisering en juiste toepassing van DAC6 kan Grant Thornton ondersteuning bieden op meerdere vlakken. Zo kunnen wij u helpen om mogelijk rapporteerbare structuren inhoudelijk te beoordelen aan de hand van de wezenskenmerken. Wij hebben veel ervaring met het wegen van de genoemde hallmarks. Voor ondersteuning van onze klanten en hun rapportageverwerking maken wij gebruik van de software tool DAC6pro.

Service voor niet-klanten

Ook als u geen klant van ons bent, helpen wij u graag. Uw onderneming kan zelf een licentie nemen op DAC6pro. Wij kunnen u helpen met het implementeren van deze tool en de procesmatige inrichting. Het gebruik van DAC6Pro biedt u de volgende voordelen:

  • Uw DAC6 risico’s op eenvoudige en logische wijze vastleggen op één plek, inclusief alle aanvullende documenten.
  • Effectieve geïntegreerde kennisbank.
  • Automatische conversie naar het juiste IT-technische format om daadwerkelijk te kunnen rapporteren in 28 landen.
  • Eenvoudig en eenduidig samenwerken met intermediairs in verschillende landen rondom (potentieel) rapporteerbare structuren.
  • Zeer kosteneffectief in vergelijking met andere, onnodig complexe oplossingen
  • Effectieve optionele module ‘DAC6 Enforcer’ beschikbaar die interne compliance inzichtelijk maakt.
  • Vanuit de Microsoft cloud benaderbaar vanuit elk device.

Wilt u meer weten over DAC6?

Bekijk ons webinar (Engelstalig)

Gerelateerde artikelen

View more