article banner
Tax

Nieuwe notificatie verplichting bij het ter beschikking stellen van dividenden

Monique Pisters Monique Pisters

Per 1 januari 2018 moeten in Nederland gevestigde entiteiten die dividend ter beschikking stellen aan hun buitenlandse aandeelhouder, waarop de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, een notificatie indienen bij de belastingdienst. Deze notificatieverplichting is nieuw en bestond niet vóór 2018. Het niet indienen van de notificatie binnen een maand na het ter beschikking stellen van het dividend kan leiden tot boetes!

Achtergrond en geschiedenis

Op 21 december 2017 jl. heeft de Tweede Kamer een aantal wijzigingen in de Wet op de dividendbelasting aangenomen. Een houdstercoöperatie wordt op gelijke wijze behandeld als een Besloten Vennootschap (B.V.) en een Naamloze Vennootschap (N.V.).Verder is de inhoudingsvrijstelling uitgebreid tot gekwalificeerde opbrengstgerechtigden in de meeste verdragslanden. In de bijlage hebben we in grote lijnen de voorwaarden voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling opgenomen. Een onderbelichte aanpassing van de inhoudingsvrijstelling is de nieuwe notificatieverplichting.

Meer weten? Download de volledige publicatie.