Real estate en construction

Overdracht van vastgoed, wat zijn de mogelijkheden?

insight featured image
In de praktijk zien wij vaak dat de eigenaar van vastgoed stoeit met belemmeringen als het gaat om het overdragen van vastgoed binnen de familie of beter gezegd naar de volgende generatie(s). Een veelgehoorde reactie is “ ja maar dat kost geld en belasting dus daarom doe ik het nu niet…”. Maar klopt dat wel?
Onderwerpen

Zeker, het overdragen van vastgoed kost altijd geld. Maar overdracht naar de volgende generatie kan ook flinke besparingen opleveren. Die zijn alleen vaak pas zichtbaar op de langere termijn. Juist als het vastgoed is met stabiele huurinkomsten en directe kosten kan de besparing in een concreet geval heel goed door ons worden voorgerekend.

Is vastgoed overdragen naar de volgende generatie dan nog steeds een kostenpost? Of is toch de besparing van met name de erfbelasting zodanig dat het schenken of verkopen wel degelijk vanuit financieel oogpunt de moeite waard is? Uiteraard biedt ook een combinatie van schenken en verkopen mogelijkheden.

Omdat iedere situatie uniek is op voorhand niet eenvoudig te berekenen welke oplossing de meest passende is. Wel is onze ervaring dat het de moeite waard is om tijd te investeren in een rekensom waarin de afdracht aan overdrachtsbelasting (nu) wordt afgezet tegen de besparing aan erfbelasting, ervan uitgaande dat het moment van overlijden verder weg ligt.

Wilt u hier meer over weten of heeft u plannen voor een overdracht? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag! Vergeet niet dat vanaf 1 januari 2021 de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% is gegaan en op beleggingswoningen van 2% naar 8%.