article banner
Tax

Wat betekent internationaal zakendoen voor de btw?

Bob van der Steen Bob van der Steen

Wereldwijd is de wetgeving op het gebied van de btw of vergelijkbare belastingen 'goods and services tax' (gst) of 'sales tax' volop in beweging. Wat betekent dit voor uw organisatie als u internationaal zaken doet?

Binnen de Europese Unie

De Europese Commissie probeert met een reeks van maatregelen de btw wetgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten. Dit moet het voor organisaties makkelijker maken om binnen de Europese Unie zaken te doen. Tegelijkertijd zien wij op nationaal niveau de administratieve lasten alleen maar toenemen.

In veel landen is inmiddels al een maandelijkse rapportage op transactieniveau ingevoerd, die alleen met behulp van speciale per land verschillende software is in te dienen. In steeds meer landen wordt een zogenaamde split-payment-account ingevoerd. Als ondernemer bent u verplicht lokaal een speciale bankrekening te openen, die alleen gebruikt kan worden voor btw betalingen. Het openen van een bankrekening in het buitenland is echter niet zo eenvoudig.

Introductie btw wereldwijd

Mede op advies van de OECD heeft een aantal belangrijke markten recentelijk een btw geïntroduceerd. Maleisië en India hebben dit vorig jaar gedaan en de Golfstaten doen dit in (de loop van ) 2018. Doet u zaken in of met deze landen, laat u zich dan goed informeren over de gevolgen voor uw onderneming.

E-diensten

Veel Nederlandse ondernemers zijn actief in dienstverlening via het internet. Deze branche kent bijna geen landsgrenzen en klanten kunnen overal ter wereld gevestigd zijn. Wereldwijd zijn er steeds meer landen die btw heffen op e-diensten, ook als deze worden aangeboden door buitenlandse bedrijven. Concreet betekent dit vaak dat lokale btw berekend moet worden en afgedragen. Doet men dat niet dan kunnen klanten, payment processors of creditcard maatschappijen mede aansprakelijk gesteld worden. Het vereist actuele kennis om de verplichtingen wereldwijd in kaart te brengen.

Grant Thornton International beschikt over een uitstekend internationaal netwerk van specialisten om u te assisteren bij uw btw, gst of sales tax zaken.

Wilt u meer weten over internationale wetgeving op het gebied van btw? Neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen