Privacy

Wijziging wet telemarketing: bellen mag, alleen mét toestemming

insight featured image
Tot 1 juli 2021 kon u consumenten nog ongevraagd voor telemarketing (laten) bellen. Dit mocht niet als het telefoonnummer van de consument stond ingeschreven in het Bel-me-niet-register of als de consument op een andere manier had aangegeven niet benaderd te willen worden: het ‘opt-out-systeem’. Dit systeem leidde voor consumenten niet tot het gewenste resultaat en zelfs tot meer irritatie. Daarom wijzigt per 1 juli 2021 de Telecommunicatiewet. Waar moet u rekening mee houden wanneer u consumenten na 1 juli 2021 telefonisch benadert?
Onderwerpen

Wat wijzigt er concreet?

Vanaf 1 juli 2021 mag u geen gebruikmaken van telemarketing met menselijke tussenkomst aan natuurlijke personen, tenzij die natuurlijke personen hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Het zogeheten ‘opt-in-systeem’.

Geen regels zonder uitzonderingen

Er zijn uiteraard wel enkele uitzonderingen:

  • U mag rechtspersonen of mensen die handelen in de uitoefening van hun beroep of onderneming nog wel benaderen zonder uitdrukkelijke toestemming, als ze specifiek voor telemarketing bedoelde contactgegevens hebben bekendgemaakt. Bijvoorbeeld via hun website.
  • Bestaande en bepaalde voormalige klanten die klantgegevens hebben verstrekt bij de koop van een product of bij de betaling voor diensten vallen ook niet onder het opt-in-systeem. Deze klanten mag u ook zonder uitdrukkelijke toestemming (laten) benaderen via telemarketing.
  • U mag voormalige klanten tot 3 jaar na afloop van uw klantrelatie via telemarketing (laten) benaderen. Deze termijn is vastgesteld door de telemarketing sector (vertegenwoordigers van ondernemingen die gebruikmaken van telemarketing) en is aan te merken als zelfregulering. Wanneer zelfregulering onvoldoende oplossing biedt, kan bij Algemene Maatregel van Bestuur een kortere termijn worden gesteld.

Welk verschil gaat dit maken?

Door de wijziging van de Telecommunicatiewet vervalt het Bel-me-niet-register. Het is maar de vraag of vervanging van het Bel-me-niet-register door het opt-in-systeem veel verandert. Telemarketeers die nu al (voor u) bellen mogen namelijk tot 3 jaar na afloop van de klantrelatie blijven bellen met bestaande of voormalige klantrelaties. Ook geeft een consument de uitdrukkelijke toestemming voor telemarketing online vaak onbewust.

De telemarketeer is onder de gewijzigde wet verplicht de consument steeds te wijzen op het recht van verzet tegen het gebruik van zijn/haar contactgegevens. Hoe dit werkt als een telemarketeer verschillende telefoonnummers gebruikt, is nog de vraag.

De praktijk wijst uit of deze wetswijziging daadwerkelijk zorgt voor ‘cold calling’ en of daarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt, waaronder minder geïrriteerde consumenten.