Een goed begin is het halve werk. Zeker als het om reorganiseren gaat. Nadat vast is komen te staan dat de loonkosten een onevenredig zware wissel trekken op de bedrijfsbalans, is het belangrijk na te denken over die loonkosten. Want loonkosten omlaag brengen is het doel, maar er zijn verschillende middelen om dat doel te bereiken.
Onderwerpen

Whitepaper: Succesvol reorganiseren in 7 stappen

In ons whitepaper nemen we u mee in alles wat er komt kijken bij bedrijfseconomisch ontslag. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe bereidt u een reorganisatie voor?
  • Afspiegelingstips.
  • De vaststellingsovereenkomst en ontslagvergunning: de tweetrapsraket.
  • Zo voert u een exit-gesprek.
  • Collectief ontslag en de rol van OR en vakbonden.
  • Alle stappen op een rij.

Wie staat er op mijn loonlijst?

Zeker in tijden dat de hoeveelheid werk niet op kan, groeit een personeelsbestand vaak snel om alle vraag aan te kunnen. Maar nu het werk afneemt, moet u kritisch bekijken wie er eigenlijk precies op de werkvloer rondlopen. Wie van de werknemers hebben een vast contract, wie een tijdelijk of misschien zelfs een oproepcontract? Zijn dat allemaal werknemers die zich qua werk bezighouden met de core business van het bedrijf? Of is er een veelvoud aan functies ontstaan die niet allemaal meer relevant zijn voor de huidige focus van de onderneming? Worden alle werknemer gewaardeerd? Of is er misschien iemand in dienst waarbij u zich kunt afvragen of die wel lekker op z’n plek zit?

 

Maak inzichtelijk waar u op personeelskosten kunt besparen

De oriënterende of voorbereidende fase is een belangrijke fase waarin u de antwoorden op deze en meer vragen geeft. Op die manier brengt u uw personeelsbestand in kaart. Vaak wordt dan in een oogopslag duidelijk in welke hoek u eenvoudig op personeelskosten bespaart. Mogelijk zelfs zonder dat er veel ontslagen hoeven te vallen.

Ook de vervolgvraag is belangrijk: als er dan toch ontslagen moeten vallen, binnen welke functiegroep is dat dan het meest zinvol? Is dat in een functiegroep waar het werk het meest is teruggevallen, bij werknemers die vallen onder ondersteuning en overhead? Of moet er een krimp plaatsvinden in alle functiegroepen?

Een duidelijk beeld van het personeelsbestand is een belangrijk begin van reorganiseren. Het is misschien een open deur, maar de ervaring leert dat hij in de praktijk toch niet altijd wordt ingetrapt.

“Ontslag kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW-subsidie. De definitieve NOW-subsidie is afhankelijk van het moment van ontslag, de termijn van salarisdoorbetaling en het aantal werknemers dat wordt ontslagen. Per NOW-regeling gelden hiervoor verschillende voorwaarden.”

Christiaan Buizer

Wie komt er in aanmerking voor ontslag?

Nu we het personeelsbestand onder de loep hebben genomen weten we waar een krimp moet plaatsvinden. In de volgende stap brengen we in kaart wie van het personeel voor ontslag in aanmerking komt. Wilt u daar meer over weten?

Download ons whitepaper over het onderwerp reorganiseren