Familiebedrijf

Goed vermogensbeheer is hard werken

Remco Dijkstra
Door:
mature businessman holding papers in an office
Als u in financiële zin een vermogend mens bent, dan weet u dat vermogensbeheer tijd en geld kost. De mate van tijd en geld is afhankelijk van welke keuzes u in het verleden heeft gemaakt als het gaat om investeren.
Onderwerpen

Aan de slag met het bedrijfsvermogen

Het onderwerp 'vermogen' binnen familiebedrijven is een belangrijk maar complex onderwerp, dat vele aspecten omvat. In dit whitepaper leggen we uit wat de impact van vermogen is op zowel het familiebedrijf als de eigena(a)r(en). 

De verantwoordelijkheid van vermogen

Ging u voor het credo ‘cash is king’, koos u voor het beleggen in stenen of bent u meer van het verslaan van de effectenbeurs? Of kiest u voor spreiding van uw vermogen en doet u van alles wat? Er zijn ongetwijfeld ook mensen onder u die het vermogensbeheer hebben gedelegeerd en/of een eigen single family office hebben.

Hoe dan ook: goed vermogensbeheer vraagt om weloverwogen beslissingen en dat is soms hard werken. Bedenk dan ook hoe u die taak overdraagt aan uw erfgenamen, als u dat vermogen ooit aan hen overdraagt. Moeten zij net zo hard werken of gaat u, uw erfgenamen ontzorgen? Wees u bewust van de verantwoordelijkheden die u heeft als u een financieel vermogend mens bent.  

Wanneer bent u vermogend? 

Het lijkt een eenvoudige vraag maar heeft vele, per definitie, subjectieve antwoorden.  
Het is een vraag die zich niet laat vangen. Uw eigen gevoel en definitie van vermogend zijn is hierin leidend. Naar onze mening bent u een vermogend mens als u nu voldoende vermogen heeft om tot aan uw overlijden (statistisch bepaald) uw huidige levenstandaard op een relatief eenvoudige wijze te kunnen voortzetten, zonder dat u zich heel veel hoeft te ontzeggen. Mocht uw werkelijke financiële positie dit ‘minimum’ overstijgen, dan heeft u of hebben uw voorouders slimme keuzes gemaakt. 

Als u beschikt over het minimumvermogen is het in relatieve zin niet hard werken, echter dient u zich bewust te zijn van uw keuzes. Het is mogelijk dat het veranderen van uw levensstijl  tenslotte ten kosten kan gaan van uw vermogen en dus uw toekomstige pensioen. Beschikt u nog over een serieuze verdiencapaciteit dan is dat minder erg, omdat het vermogen weer aangevuld kan worden. Juist vanwege de diverse invloeden is ons advies om bij een minimumvermogen inzicht te krijgen in uw financiële planning. Met dit inzicht ziet u direct wat de consequenties zijn als u uw levensstijl verandert en/of uw verdiencapaciteit (gedeeltelijk) wegvalt.  

Beschikt u over een vermogen dat substantieel hoger ligt, dan gaat het minder om de (zorgvuldige) keuzes, maar meer om het beheer van uw vermogen. Wie beheert uw effectenportefeuille,  beheert uw vastgoed, verstuurt de facturen, zorgt voor nieuwe huurders bij leegstand of repareert de lekkage. Deze vragen zijn ook van belang wanneer u belegt in (andere) bedrijven of bijvoorbeeld in vastgoed CV ‘s. Als dit uw hobby is geworden, dan denkt u hier misschien niet bij na. Wie neemt het financieel, commercieel en of technisch beheer over als u er niet meer bent of als u er genoeg van heeft?  

Overdracht van vermogensbeheer 

Wat wij zien in de praktijk is dat naast de zorg om het overdragen van het vermogen, steeds meer mensen zich de vraag stellen wie straks het beheer van het vermogen op zich neemt? Wie voert de gesprekken met bijvoorbeeld de vastgoedbeheerder, de makelaar of de bank? Wie heeft toegang tot alle rekeningen en websites, kent alle wachtwoorden, dubbele verificatie, etc. 

Staat u er wel eens bij stil wat er gebeurt als u plotseling (even) niet meer in staat bent om te doen wat u elke maand automatisch doet als het gaat om het beheer van uw vermogen? Als u elke maand zelf (dus zonder machtigingen) de loonbelasting en btw overmaakt en de btw-aangifte doet is het belangrijk om te weten of uw erfgenamen dat op dezelfde manier doen. 

Wie kan bij uw bankrekeningen als het echt nodig is? En wie kan inloggen op uw effectenrekening? Kennen uw erfgenamen de locaties van uw vastgoedportefeuille of weten zij waar de reserve sleutel(s) liggen? Wie gaat dan de dubbele verificatie uitvoeren van uw login bij uw vermogensbeheerder als u onverwacht uw mobiele telefoon kwijt raakt?

Zoals bij alles wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Toch is het aan te raden om eens stil te staan bij wat er gebeurt als u echt even niet meer in staat bent om te doen wat u normaal elke week of maand doet als het gaat om het beheer van uw vermogen. 

Dit zijn de mogelijke oplossingen:

  • Leg uw wachtwoorden vast en stel deze veilig
  • Machtig iemand voor uw bankrekening
  • Geef het beheer bewust uit handen, zodat sprake is van continuïteit. 
  • Zorg vooreen geschreven volmacht voor calamiteiten, zodat de gevolmachtigde in staat zijn om te handelen in het belang van uw vermogen als u tijdelijk deze bekwaamheid even niet meer heeft. 
  • Maak een levenstestament

Het 'vier handen principe' 

Welke oplossing het beste bij u past, hangt af van wat u belangrijk vindt. Is dit de continuïteit van het beheer? Het  calamiteitenproof zijn? Of bent u zich bewust van het risico en werkt u aan het ‘vier handen principe’. Dan moet er naast u altijd iemand anders zijn die in geval van nood rechtmatig toegang heeft tot één of meerdere onderdelen van uw vermogen. 

Dit ‘vier handen principe’ is naar onze mening een fundamentele oplossing die bijdraagt aan de continuïteit van het beheer van uw vermogen. Wellicht onnodig om toe te voegen, maar het tweede paar handen hoeft niet altijd hetzelfde paar te zijn. Uw partner heeft toegang tot de gezamenlijke rekeningen en één van uw kinderen kan u dan toegang geven tot de zakelijke bank- en of effectenrekening(-en). Wat is er mis met twee bewindvoerders als uw handen even ‘handelingsonbekwaam’ zijn; dit is alleen een andere wijze van het invullen van het ‘vier handen principe’.  

Advies nodig? Wij staan voor klaar

Wij denken graat met u mee over passende oplossingen voor uw vermogensbeheer. Van de ouderwetse kluis, is tenslotte maar één code, tot en met de digitale erfenis. Onze adviseurs familiebedrijven en specialisten Estate Planning hebben de kennis en ervaring in huis om samen met u, een bij u passende oplossing te creëren die werkt, praktisch is en zorgt voor het ontlasten en ontzorgen van uw erfgenamen.  

Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Op onze pagina Toekomstbestending ondernemen voor het familiebedrijf vindt u nog veel meer informatie over de thema's vermogen, opvolging, eigenaarschap en duurzaamheid.