Bouw & vastgoed

Kantoorpand verduurzamen? Subsidies liggen voor het oprapen!

Henk Troost
Door:
insight featured image
Voor 31 december 2022 moet u het geregeld hebben: uw kantoor, groter dan 100 m2, moet dan minimaal energielabel C hebben. Uw primair fossiel energiegebruik mag dan maximaal 225 kWh per m2 per jaar zijn. Voldoet u niet aan deze gestelde eisen (RVO), dan mag u uw kantoor per 1 januari 2023 niet meer gebruiken. Ga dus snel aan de slag met de verduurzaming van uw kantoor en gebruik hiervoor de gunstige Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM).
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de bouw & vastgoedsector

Wat is de Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)?

Binnen het MKB is nog veel verbetering mogelijk op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Zeker bij kantoorpanden moet nog veel gebeuren. De Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) geeft u subsidie voor energieadvies en daadwerkelijke ondersteuning bij het verduurzamen.

Hoe werkt de regeling?

  • Vraag de subsidie voor energieadvies en de daadwerkelijke ondersteuning bij het verduurzamen in één aanvraag per kantoorpand aan.
  • U krijgt alleen subsidie als u bewijst één of meerdere maatregelen uit het energieadvies uit te voeren of al heeft uitgevoerd.
  • U krijgt een maximale subsidie van 2.500 euro (80 procent) voor zowel de scan, uitgevoerd door de energieadviseur, als de ondersteuning, die wij u kunnen bieden, bij het vervolgtraject (bijvoorbeeld offertes vergelijken of het aanvragen van vervolg subsidies gericht op de concrete investeringen).

Voert u op basis van dit advies concrete investeringen uit, dan kan u wellicht óók gebruikmaken van onderstaande subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Deze regeling stimuleert zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. De SDE++ is bedoeld voor organisaties in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. U kunt voor 2021 helaas geen aanvraag meer indienen. Binnenkort zijn de openstellingsdata van 2022 bekend.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u als organisatie in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de EIA. U kunt hiermee 45,5 procent (tarief in 2021) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van 149 miljoen euro.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan voor investeringen gedaan in 2021 oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Die aftrek komt boven op uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil mag u 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. De percentages in de MIA gaan in 2022 omhoog tot 45%.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de ISDE komt u als zakelijke gebruiker in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. In 2021 is er 124 miljoen euro beschikbaar. Tot 2030 komt er jaarlijks een nieuw budget beschikbaar voor de ISDE-subsidies.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Gaat u minder energie gebruiken in uw productieproces? Gebruikt u innovatieve techniek waarmee u de CO2-uitstoot vermindert? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Of maakt u uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan kunt u aanspraak maken op de DEI+.

U kunt de subsidie aanvragen voor een pilotproject waarin u een nieuwe technologie test en verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk. Hierbij kijkt de subsidiegever naar de internationale stand van de techniek. Of u vraagt de subsidie aan voor een demonstratieproject waarbij u investeert in een productie-installatie die u ook na afloop van het subsidieproject blijft gebruiken. De projecten moeten in beide gevallen innovatief zijn.

Borgstellingsregeling MKB (BMKB)

Wilt u het geheel financieren, verdiep u dan eens in de BMKB. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat hierbij gedeeltelijk garant voor uw organisatie als u een lening afsluit en u de financier niet genoeg zekerheid biedt ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Sla deze uitnodiging niet af!

Er ligt dus een expliciete uitnodiging voor u om te investeren in de vermindering van uw CO2-uitstoot. U realiseert zo altijd een kostenbesparing op uw energienota. De stijgende rentekosten zijn aftrekbaar!

Wij helpen u graag op weg

Laat u heel specifiek en concreet informeren en op weg helpen door één van onze subsidieadviseurs of bel onze subsidieadviseurs via 088-67 69 711.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.