Belastingadvies

Gevolgen verduurzamingseisen en waardedaling bedrijfspanden

Robin Opzitter
Door:
insight featured image
Het verduurzamen van de economie, en dus ook van het vastgoed, is een ‘hot topic’. Sterker nog, bestaande en nieuwe regelgeving legt u als ondernemer de verplichting op om uw bedrijfsvastgoed fors te verduurzamen. Zo heeft uw kantoorpand per 1 januari 2023 minimaal energielabel C nodig. Voldoet uw pand hier niet aan, dan mag u deze per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken en verliest uw pand zijn nut en daarmee de waarde voor uw onderneming.
Onderwerpen

De verduurzaming gaat het nieuwe kabinet niet snel genoeg. Echter, houdt het kabinet er weinig rekening mee dat deze regelgeving mogelijk wel tot forse waardedalingen van bestaand vastgoed leidt (waardoor vermogens slinken) en dat investeringen in duurzaamheid kostbaar zijn. Uiteraard neemt u duurzaamheid serieus, maar zonder passende fiscale regelgeving is deze investering voor u wellicht niet rendabel. Hoe kan de overheid hier voor u verandering in aanbrengen?


Toestaan fiscaal afwaarderen onrendabele top


De waardedaling van uw bedrijfsvastgoed heeft direct effect op uw balans. De vraag is of de Belastingdienst deze pijn nog een beetje kan verzachten. Door een afwaardering van uw bedrijfspand kan de verschuldigde winstbelasting namelijk worden beperkt. Dit is natuurlijk slechts een doekje voor het bloeden. De pijn zit met name in het afwaarderen van de onrendabele top of beter gezegd: het verbod hierop. Als u op het moment van uw investering weet dat u deze niet helemaal terugverdient, kan u het bedrag wat u ’teveel heeft geïnvesteerd’ misschien niet aftrekken voor de winstbelasting. Bij duurzaamheidsinvesteringen is het door de waardedaling van uw vastgoed nu juist de vraag of u deze investering wel kan terugverdienen.


Een voorbeeld:


Fiscale waarde pand           € 100
Duurzaamheidsinvestering  € 100
                                                ----------- 
Fiscale boekwaarde             € 200

 

Op het moment van uw investering weet u dat de waarde van uw pand na verduurzaming maximaal € 180 bedraagt. U heeft dan een onrendabele top van € 20. Op basis van jurisprudentie kan fiscale aftrek van deze € 20 door de Belastingdienst geweigerd worden. De overheid verplicht u als ondernemer dus verplicht te investeren in duurzaamheid, maar u kan deze investering niet altijd rendabel maken.


Wat de overheid naar ons idee moet doen, is de aftrek van de onrendabele top toestaan, zodat u er als ondernemer in ieder geval niet op achteruit gaat.


Toename van discussies


Uw accountant hanteert vaak andere regels bij de afwaardering van bedrijfspanden in uw jaarrekening. Deze regels wijken af van de fiscale regelgeving. Uw accountant wil en kan in de jaarrekening namelijk al eerder tot afwaardering van uw bedrijfspanden overgaan, maar is dat wat u past? Dit is derhalve een aandachtspunt bij het opstellen en het controleren van de jaarrekening, omdat uw accountant het vermogen zo zuiver mogelijk wil weergeven en bij een waardedaling dus mogelijk tot een afwaardering. De belastingadviseur mag deze afwaardering fiscaal niet altijd volgen en moet dit juist in uw aangifte verwerken. De fiscale norm voor afwaardering is het ’goedkoopmansgebruik’: de winst vaststellen zoals een goed koopman dat zou doen. Dit is een open norm en vatbaar voor discussie. Dit nog los van wat u ervan vindt! Wij verwachten daarom dat de discussie rondom het sneller afschrijven en afwaarderen van vastgoed door de verduurzamingseisen de komende tijd toeneemt. Zowel met de Belastingdienst, als tussen accountants en belastingadviseurs en uw eigen mening!


Voor u als ondernemer is het noodzaak om tijdig inzicht te krijgen in de impact van deze verplichtingen op de waarde van uw bezit en daarmee de invloed op uw eigen vermogen en wellicht uw financieringsvoorwaarden. Wat is de invloed op uw jaarrekening en aangifte?


Mocht u vragen hebben over de gevolgen op uw (financiële) positie, neem dan contact met ons op.