article banner
Financial control

Hoe houd ik internationaal financieel overzicht?

Arie Kuiper Arie Kuiper

Goeie vraag logo - teal

Politieke standpunten veranderen. En normen en waarden ook

Heel lang was het de gewoonste zaak van de wereld om te streven naar zo min mogelijk belasting betalen. Dat is in vrij korte tijd veranderd in een streven naar transparante risicobeheersing. De belangen van uw stakeholders zijn groot, want reputatierisico’s liggen op de loer. En het is handig dat uw medewerkers op de hoogte zijn van risico’s die uw onderneming loopt als niet voldaan wordt aan de regels.

Compliance-regels veranderen elke dag

De belastingdienst zet in op rapportageverplichting. Eist steeds vaker een solide onderbouwing van cijfers en posities, ook als het gaat om transfer pricing en Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Zelfs de fiscale regels schuiven steeds meer op richting compliance. Weet u wat de nieuwe afspraken zijn? Lukt het u om eraan te voldoen? Lukt het u om uw aangiften op tijd in te dienen in alle landen waar uw onderneming actief is?

Wij helpen u grip te krijgen en te houden

Speciaal voor internationaal opererende ondernemingen hebben we een compliance tool ontwikkeld, waarmee u op elk gewenst moment zicht heeft op de actuele status van uw financiële verplichtingen. Met het hoogste niveau van beveiliging. Zonder dat u extra IT-investeringen hoeft te doen. Zo heeft u grip op verantwoordelijkheden, taken en activiteiten. En op de status per persoon, zodat u precies kunt uitleggen wat u aan compliance doet. En zodat u kunt ingrijpen, als dat nodig mocht zijn. Een veilig idee.

Lees meer over internationaal ondernemen

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden