Per 2 augustus 2022 is het (betaald) ouderschapsverlof wettelijk verder uitgebreid. Om u inzicht te geven in alle ouder en kind verlofregelingen waar u als werkgever mee te maken kan krijgen, zetten wij deze voor u op een rij.
Onderwerpen

Uitbreiding verlofregelingen ouder en kind: een handig overzicht 

Per 2 augustus 2022 is het (betaald) ouderschapsverlof wettelijk verder uitgebreid. Om u inzicht te geven in alle ouder en kind verlofregelingen waar u als werkgever mee te maken kan krijgen, zetten wij deze voor u op een rij.

 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Een zwangere werkneemster heeft recht op:

 • zes weken zwangerschapsverlof;
 • ten minste tien weken bevallingsverlof; en
 • totale verlofperiode van altijd minimaal zestien weken. 

Wanneer mag zwangere werkneemster met verlof:

 • vanaf zes weken voor de uitgerekende datum;
 • niet later dan vier weken voor de uitgerekende datum; en
 • neemt uw werkneemster voor de uitgerekende datum minder dan 6 weken zwangerschapsverlof op, dan telt u dat op bij het bevallingsverlof. Bijvoorbeeld: met vijf weken zwangerschapsverlof heeft uw werkneemster recht op aansluitend elf weken bevallingsverlof.  

Bevalt uw werkneemster later dan de uitgerekende datum? Dan gaat het bevallingsverlof ook pas later in zodat de totale duur aan bevallingsverlof daardoor niet korter wordt.  

Bevalt uw werkneemster eerder dan de uitgerekende datum? Dan telt u de dagen dat het zwangerschapsverlof van de werknemer korter duurde op bij het bevallingsverlof.  

Ligt de baby langer dan een week in het ziekenhuis? Dan heeft uw werkneemster misschien recht op extra bevallingsverlof. Zie hiervoor de website van het UWV.   

Ouderschapsverlof 

 • Beide ouders hebben momenteel recht op 26 keer de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof.
 • Dit verlof is onbetaald, tenzij u als werkgever hier een aanvullende regeling voor hanteert. 
 • Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof.
 • De UWV-uitkering bedraagt 70 procent van het gemaximeerde dagloon.
 • Deze negen weken moet uw werknemer in het eerste levensjaar van het kind opnemen.
 • Het ouderschapsverlof geldt ook voor ouders waarvan het kind al voor 2 augustus 2022 is geboren. Voorwaarden zijn dan:
  - zij moeten op dat moment in loondienst zijn; en
  - het al bestaande wettelijke recht op onbetaald ouderschapsverlof (26 keer de arbeidsduur per week) nog niet (volledig) hebben opgenomen.    

Partnerverlof 

 • Partners ontvangen eenmaal het aantal werkuren per week aan betaald geboorteverlof.
 • U betaalt als werkgever het loon volledig door.
 • Uw werknemer mag de verlofuren naar eigen inzicht opnemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.  

Aanvullend geboorteverlof

 • Partners hebben recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.
 • U betaalt de partner geen salaris, maar deze ontvangt (via u als werkgever) een uitkering van het UWV.
 • Deze uitkering bedraagt 70 procent van het gemaximeerde dagloon.
 • Uw werknemer moet dit verlof binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen.
 • Het verlof geldt pas nadat uw werknemer het geboorteverlof van een week heeft verbruikt.
 • Deze uitkering kan gevolgen hebben voor de bovenwettelijke opbouw van vakantiedagen en pensioen.  

Adoptie- en pleegzorgverlof 

 • Uw werknemer heeft recht op maximaal 6 weken betaald verlof.
 • Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken.
 • Voor pleegzorgverlof moet het pleegkind op het adres van de pleegouder staan ingeschreven.
 • Uw werknemer mag het verlof opnemen vanaf vier weken voordat het kind in het gezin komt tot uiterlijk 22 weken na de komst van het kind.  

De bepalingen over ouderschapsverlof gelden ook in het geval van adoptie- en pleegzorg.