Arbeidsrecht

Aanpassing Wet flexibel werken: verzoek om arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Door:
Melissa Overbeek
Aanpassing Wet flexibel werken: verzoek om arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden leidt tot aanpassing van de Wet flexibel werken. De nieuwe richtlijn, die per 1 augustus 2022 ingaat, bepaalt dat de werknemer schriftelijk verzoek kan doen voor bijvoorbeeld een vast contract of een contract met een vaste arbeidsomvang. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever?
Onderwerpen

Dit is het laatste deel van een serie van vier artikelen. Eerder schreven we al over het nevenwerkzaamhedenbeding, de uitbreiding van de informatieverplichting en het studiekostenbeding.

Een verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie

Op grond van de huidige wet (artikel 2 lid 1 en lid 3 Wet flexibel werken) kan een werknemer, die minimaal 26 weken in dienst is, schriftelijk verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. De aanvraag die ziet op de arbeidsduur of de werktijden moet worden toegestaan, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Weigeren van een verzoek om een verandering van de arbeidsplaats, is gemakkelijker. Binnenkort worden deze rechten voor werknemers uitgebreid.

Meer zekerheid voor de werknemer

Vanaf 1 augustus 2022 kan een werknemer, die minimaal 26 weken in dienst is, u verzoeken tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Houd op basis van deze wetswijziging rekening met:

  • werknemers die een tijdelijk contract hebben. Hij/zij kan een aanvraag voor een vast contract doen; en
  • oproepkrachten/werknemers waarvan de arbeidsuren niet vastliggen. Hij/zij kan een aanvraag voor een vaste arbeidsomvang doen.

De werknemer moet dit verzoek schriftelijk indienen. U bent niet verplicht om dit verzoek te accepteren. Daarnaast lijken geen aanvullende eisen te worden gesteld aan het antwoord op het verzoek. U hoeft bijvoorbeeld geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen te noemen ter motivering van een eventuele afwijzing. Het werk moet wel daadwerkelijk beschikbaar zijn om een aanvraag te accepteren. Het is dus niet zo dat u werk moet creëren om te voldoen aan een aanvraag van een werknemer. Voor zowel afwijzing als goedkeuring geldt, dat de werknemer pas na één jaar weer opnieuw een verzoek mag doen.

Reageer tijdig op een verzoek van de werknemer

Wij raden u aan om schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek te reageren. De beslistermijn is afhankelijk van het aantal werknemers binnen uw organisatie. Voor werkgevers met meer dan 10 werknemers geldt een termijn van één maand. Voor werkgevers met minder dan 10 werknemers geldt een termijn van drie maanden. Als u niet of niet tijdig op het verzoek reageert, wordt het werk van de werknemer conform het verzoek aangepast. De werknemer kan hierdoor ongewenst meer rechten krijgen. Wellicht zonder dat daar voldoende werk voor is.

Werkt u al met een personeelsgids? Een personeelsgids is de ideale plek voor informatie over de procedure van een dergelijk verzoek (denk hierbij aan de wijze van indiening, bij wie het verzoek moet worden ingediend, de behandeling en beslistermijn). Daarnaast biedt een personeelsgids ook meteen de mogelijkheid om het begrip ‘beschikbare arbeid’ te omschrijven.

Hulp nodig? Neem gerust contact op met een van onze arbeidsjuristen!

Video

Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

De documenten uit de contractenwebshop zijn standaarddocumenten die u zelf samenstelt. U koopt deze documenten dus zonder een persoonlijk juridisch advies.

nevenwerkzaamhedenbeding
Artikel 1: Nevenwerkzaamheden
Nieuwe wet beperkt verbod op nevenwerkzaamheden werknemers
Lees dit artikel
informatieverplichting
Artikel 2: Uitbreiding informatieplicht
Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers per 1 augustus
Lees dit artikel
studiekostenbeding
Artikel 3: Studiekosten
Per 1 augustus wijzigen de regels rondom studiekosten voor verplichte opleidingen
Lees dit artikel