article banner
Werkkostenregeling

‘Verlaag’ het gebruikelijk dga-salaris met de Werkkostenregeling!

John Boer John Boer

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Die regeling houdt in dat u voor uw verrichte werk in de eigen bv een bepaald salaris moet opnemen in uw loonaangifte dat ‘gebruikelijk’ is. Dit gebruikelijk loon - ook wel bekend als het dga-salaris - wordt jaarlijks bijgesteld. De Werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijkheden om het dga-salaris te verlagen. Hoe? Lees verder!

Gebruikelijkloonregeling 2020

Het dga-salaris wordt minimaal gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75 procent van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste salaris van de werknemers die in dienst zijn binnen het bedrijf;
  • 46.000 euro.

Dga-salaris en WKR

De WKR kan het uit te keren dga-salaris mogelijk verlagen. De gebruikelijkloonregeling sluit - volgens de staatssecretaris van Financiën - namelijk aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor de auto. Dit loonbegrip omvat ook eindheffingsbestanddelen. De vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR zijn gebracht - inclusief gerichte vrijstellingen zoals reiskosten en studiekosten - mag de dga dus ook tot zijn dga-salaris rekenen.

Een voorbeeld van een uit te keren dga-salaris

Stel: Dga-salaris (75 procent salaris uit de
meest vergelijkbare dienstbetrekking)
€ 75.000
Af: Bijtelling auto

€ 10.000

Af: Aangewezen WKR eindheffingsbestanddelen

€ 5.000

  Nog uit te keren dga-salaris € 60.000

Meer informatie

Voor meer informatie of voor een advies op maat kunt u contact opnemen met onze loonheffing specialisten.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden