article banner

Cultuur en waarden

Onze wereldwijde kernwaarden, verenigd onder de noemer CLEARR, geven richting aan ons gedrag en liggen ten grondslag aan alles wat wij doen.

Onze kernwaarden

  • Collaboration (samenwerking)
  • Leadership (leiderschap)
  • Excellence (kwaliteit)
  • Agility (wendbaarheid)
  • Respect (respect)
  • Responsibility (verantwoordelijkheid)

Download de interne gedragscode [ 41 kb ].

Video

Onze wereldwijde kernwaarden

Bekijk de video

Competentieprofielen en gedrag

Om onze medewerkers in staat te stellen zich het gedrag toe te eigenen passend bij onze waarden, werken wij met heldere competentieprofielen die zijn afgestemd op functie en senioriteit. Deze competentieprofielen geven een overzicht van de relevante competentiegebieden en competenties per functie. Per competentie is duidelijk omschreven wat de competentie inhoudt en staan concrete gedragsvoorbeelden vermeld. De ontwikkeling van en sturing op competenties is onder meer verankerd in onze functionerings- en beoordelingssystematiek.

Beleggingsbeleid

In het kader van de uitwerking van de maatregelingen uit het rapport ‘In het publiek belang’ is het gewenst een beleggingsbeleid met betrekking tot het privé vermogen van de partners en medewerkers van de organisatie te formuleren.

Download het beleggingsbeleid [ 53 kb ].