article banner

Kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening van Grant Thornton voldoet aan de hoogst mogelijke eisen.

Grant Thornton beschikt over een uitgebreid stelsel van specifiek op de organisatie toegesneden, procedures en gedragsrichtlijnen. Zowel intern als extern hanteren wij strenge kwaliteitsstandaarden. Op basis daarvan heeft Grant Thornton onder andere de WTA-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkregen.

De professionals van Grant Thornton stellen alles in het werk om uw opdracht optimaal te vervullen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Klachtenprocedure

Omdat Grant Thornton klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Deze kunt u hier bekijken [ 148 kb ].

U kunt een klacht ook schriftelijk of per e-mail melden, aan:

Grant Thornton
T.a.v. het bestuur
Postbus 2259
2400 CG  Alphen aan den Rijn

E-mail: klachten.meldingen@nl.gt.com

Klokkenluidersregeling

Grant Thornton kent ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) en de wet Huis voor Klokkenluiders een Klokkenluidersregeling. De volledige tekst van de klokkenluidersregeling kunt u hier bekijken [ 564 kb ].

Vertrouwenspersoon in de zin van de Klokkenluidersregeling is de heer J.W.M. (John) van der Meer . De heer Van der Meer is bijna 25 jaar als medewerker en partner aan de organisatie van Grant Thornton verbonden geweest. En is sinds 2013 actief als zelfstandig adviseur/vertrouwenspersoon werkzaam bij familiebedrijven. Ook in deze functie is onderling vertrouwen van groot belang. Alle meldingen en overleg zullen dan ook strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Een melding aan de heer Van der Meer kunt u sturen aan klokkenluider-gt@xs4all.nl

Meer weten over Grant Thornton?

Neem contact op