Hoe benut ik mijn fiscale kansen optimaal?

Belastingaangiften (voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting) bieden u als ondernemer tal van mogelijkheden om de heffing over uw winst en inkomen te minimaliseren. De fiscale wet- en regelgeving verandert echter geregeld, met fiscale kansen en risico’s als gevolg. U wilt risico’s voorkomen en kansen benutten, zonder dat u dit tijd kost.

Is de fiscale positie van uw onderneming op orde?

Tijdens de verzorging van uw belastingaangiften kijken onze belastingadviseurs of u optimaal gebruik maakt van deze fiscale kansen. Zij geven u advies over de optimalisatie van uw fiscale positie en dat van uw onderneming. Zij zijn namelijk op de hoogte van van actuele ontwikkelingen in de belastingwetgeving en -rechtspraak. Zo kunt u zich bezighouden met waar u goed in bent: ondernemen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

Partner Hans Piersma

+31 (0) 88 676 9021

Neem contact op