Is de internationale regelgeving voor u lastig te overzien?

De markt, de wet- en regelgeving maar ook de maatschappelijk opvatting ten aanzien van internationale belastingadvisering zijn de afgelopen 5 jaren aanzienlijk veranderd.

Internationale regelgeving

Voor ondernemers is de internationale regelgeving vaak lastig te overzien. Belastingstelsels en compliance regelgeving veranderen snel. Bovendien hebben grensoverschrijdende activiteiten in het ene land vaak grote invloed op de belastingverplichtingen in een ander land.

Internationaal netwerk

Grant Thornton is in meer dan 140 landen vertegenwoordigd om u te assisteren met de juiste implementatie van de fiscale regelgeving binnen uw organisatie. Bovendien kunnen onze professionals u helpen bij de implementatie van belastingstrategieën en bij het op efficiënte wijze structureren van uw activiteiten in meerdere landen.

Partner Jurgen van Hattum

International corporate tax

Neem contact op

Tax compliance

Grant Thornton biedt de mogelijkheid aan klanten, die in meerdere landen actief zijn, om de compliance verplichtingen in de verschillende landen te coördineren door middel van een centrale aangifte tool en dashboard. Onze klanten kunnen op deze manier iedere dag de status van hun compliance positie inzien en beoordelen of ze 'in control' zijn over hun compliance verplichtingen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • internationale en nationale tax planning en structurering van grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten;
  • de begeleiding van fusies en overnames;
  • de fiscale behandeling van nationale en internationale samenwerkingsverbanden;
  • het opstellen van diverse transfer pricing overeenkomsten en afstemming daarvan met de belastingdienst;
  • het verzorgen van tax compliance werkzaamheden en het coördineren daarvan.