article banner
Belastingen

Aftrek voor giften door de bv

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Een niet-zakelijke gift door de vennootschap werd door de Belastingdienst nogal eens gezien als een belaste dividenduitdeling. Dat leidde tot veel discussies. Recent goedkeurend beleid van de staatssecretaris van Financiën moet daar een einde aan maken.

Een ondernemer kan een zakelijk belang hebben bij het doen van een gift. Denk aan een gift aan een goed doel tijdens een televisieactie, waarbij de naam van het bedrijf duidelijk wordt genoemd of in beeld komt. Als het bedrijf vanwege deze reclame-uiting de gift doet, dan ligt daaraan een zakelijk motief ten grondslag. Deze 'zakelijke gift' is dan als bedrijfslast aftrekbaar.

Voor niet-zakelijke giften aan algemeen nut beogende instellingen () en steunstichtingen sbbi is de giftenaftrekregeling (artikel 16 Wet Vpb) in het leven geroepen. Per jaar kan de vennootschap in het kader van die regeling giften aftrekken tot ten hoogste de helft van de winst, met een maximum van 100.000 euro.

Vanuit privé

Een vennootschap zelf kan geen charitatieve motieven hebben, maar wel de natuurlijke personen die de vennootschap vertegenwoordigen. Vaak zal het de dga zijn die achter de gift zit. De Belastingdienst wilde zich dan nog wel eens op het standpunt stellen dat de vennootschap een (informele) dividenduitkering had gedaan voor het bedrag van de gift. Hierover was de dga dan 25 procent aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd, terwijl er ook vanuit werd gegaan dat de dga de gift vanuit privé deed. De vennootschap had dan geen recht op aftrek.

Charitatieve behoefte

De staatssecretaris heeft met ingang van 7 oktober 2015 goedgekeurd dat een dergelijke gift door een vennootschap - die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar overigens voldoet aan de door gestelde vereisten voor giftenaftrek - toch als gift in aftrek komt voor de giftenaftrekregeling. De gift wordt dan dus niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting.

Met de goedkeuring van de staatssecretaris is het nu duidelijk dat de vennootschap altijd een beroep kan doen op de giftenaftrekregeling. Het blijft nog wel even opletten bij het uiterst zeldzame geval dat een gift het in de giftenaftrekregeling genoemde maximum van 100.000 euro overschrijdt. De staatssecretaris zegt niet hoe hiermee moet worden omgegaan. Loopt dan het meerdere – of zelfs de hele gift – via de inkomstenbelasting?

'Lijfrentegift'

Overigens kan het soms aantrekkelijker zijn een gift vanuit privé te doen. Denk hierbij met name aan  ‘lijfrentegiften’. Deze lijfrentegiften kan de dga volledig aftrekken in box 1 en het tariefvoordeel kan dan oplopen tot 52 procent. Een lijfrentegift kan zelfs nog aantrekkelijk zijn indien de vennootschap hiervoor eerst een belaste dividenduitkering moet doen.

Bron: Accountant.nl