article banner
Belastingen

Dividendbelasting blijft; aangepast plan verbetering Nederlands vestigingsklimaat

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

De dividendbelasting wordt toch niet afgeschaft. De 1,9 miljard euro die jaarlijks vrijkomt gaat naar het Nederlandse bedrijfsleven. Lees het overzicht met fiscale maatregelen die moeten bijdragen aan het Nederlandse vestigingsklimaat.

Een aantal fiscale maatregelen:

 1. Verdere verlaging vennootschapsbelastingtarief
  Het hoge vpb-tarief gaat extra omlaag van 22,25 procent naar uiteindelijk 20,5 procent per 2021. De in het regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld, het tarief blijft in 2019 25 procent.

  Als extra impuls voor het mkb verlaagt het kabinet het lage vpb-tarief, winsten tot 200.000 euro, nog een procentpunt extra, dus niet naar 16 procent maar, gefaseerd verder van 16 procent naar 15 procent in 2021.

 2. Verlagen werkgeverslasten op arbeid
  Het kabinet reserveert vanaf 2021 structureel een bedrag van 200 miljoen euro om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Onduidelijk is nog op welke manier dit concreet wordt ingevuld.

 3. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting
  Er komt overgangsrecht om de effecten van de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik te verzachten. Is het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik genomen? En is op dat gebouw nog geen drie jaar afgeschreven? Dan mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven.

  Het maakt in die gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100 procent van de WOZ-waarde komt. Uiteraard geldt wel de beperking tot 50 procent van de WOZ-waarde onder het huidige recht).

 4. Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid
  In het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid stond dat de spoedreparatiemaatregelen terugwerken tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur. Deze terugwerkende kracht wordt nu beperkt tot en met 1 januari 2018. Voor de praktijk is dit een belangrijke verbetering; de onduidelijkheid bij aangiften over 2017 is hiermee sowieso van tafel.

 5. Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling
  Het plan om de fiscale 30%-regeling voor expats aan te passen door de looptijd terug te brengen van acht naar vijf jaar, wordt aangepast. Er komt een overgangsregeling voor de groep waarvoor de regeling door de aanpassing in 2019 of 2020 zou eindigen.

 6. Intensivering S&O-afdrachtvermindering
  Innovatieve ondernemers dragen straks nog minder loonbelasting af op de kosten die zij maken voor technisch, wetenschappelijk onderzoek (R&D). Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 wordt namelijk verhoogd, van 14 procent naar 16 procent.

 7. Aanpassen rekening-courantmaatregel dga's
  In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel).

  De eerder geschetste contouren worden aangepast:
  - ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga worden uitgezonderd, zodat alle eigenwoningschulden geheel buiten deze regeling (blijven) vallen;
  - bovenop deze eigenwoningschuld geldt voor alle overige soorten schulden aan de eigen BV een aanvullende, gezamenlijke drempel van 500.000 euro voor de dga en partner.

 8. Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling
  In het regeerakkoord is aangekondigd dat fiscale beleggingsinstellingen (fbi) niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting nu toch wordt gehandhaafd, vervalt de directe aanleiding voor deze maatregel voor fbi's. Over Nederlands vastgoed gehouden door fbi's wordt in principe Nederlandse dividendbelasting geheven. Gelet hierop ziet het kabinet af van de voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.

Wilt u advies naar aanleiding van deze nieuwe fiscale maatregelen? Neem contact op met één van onze belastingadviseurs.

Gerelateerde artikelen