article banner
Familiebedrijven

Einde bedrijfsopvolgingsregeling nabij? Is actie vereist!?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Als directeur grootaandeelhouder (dga) kunt u met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling uw bedrijf fiscaal vriendelijk schenken aan uw kinderen. Dat gaat mogelijk veranderen!

Bedrijfsopvolgingsregeling: familiebedrijf fiscaal vriendelijk overdragen

(de bedrijfsopvolger) dan bent u 26,25% inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs. Uw kind is bovendien 10 tot 20% schenkbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen.

Met de kunt u onder voorwaarden de aandelen zonder inkomstenbelasting en (geheel of nagenoeg geheel) zonder schenkbelasting schenken. Op deze wijze kunt u uw bedrijf dus fiscaal zeer vriendelijk overhevelen naar uw kinderen.

Voorstel in bouwstenennotitie tot afschaffing bedrijfsopvolgingsregeling

In de bouwstenennotitie doet de staatssecretaris een aantal voorstellen ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling. Een van de voorstellen is volledige afschaffing van de vrijstelling binnen de bedrijfsopvolgingsregeling en voor de verschuldigde inkomsten- en schenkbelasting (slechts) uitstel van betaling te verlenen. De mogelijkheid om fiscaal vriendelijk het bedrijf over te dragen aan de kinderen is daarmee dan volledig verdwenen.

Houd rekening met afschaffing bedrijfsopvolgingsregeling

Of de daadwerkelijk wordt afgeschaft of versoberd, is op dit moment niet te zeggen. Als u uw bedrijf wilt overdragen aan uw kind, dan moet u  serieus rekening houden met deze mogelijkheid tot afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarom kan het onder omstandigheden verstandig zijn om de bedrijfsopvolging nu versneld in gang te zetten. U kunt dan nog optimaal gebruik maken van de huidige royale faciliteiten!

Advies nodig over bedrijfsopvolging?

Mocht u willen weten of het voor u aantrekkelijk is om de bedrijfsopvolging in gang te zetten om zodoende optimaal van de bedrijfsopvolgingsregeling te kunnen profiteren? Of heeft u andere vragen? .

Actualiteiten

Vermogensupdate

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

Download onze vermogensupdate