article banner
tax

Uitstel van betaling omzetbelasting aan Belastingdienst

Bob van der Steen Bob van der Steen

De regering heeft maatregelen afgekondigd, die het mogelijk maken om onder andere de betaling van omzetbelasting aan de Belastingdienst uit te stellen. Grant Thornton kan u daarbij helpen.

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Lees meer op onze coronavirus themapagina

Uitstel van betaling voor betalingsproblemen door de effecten van het coronavirus

U kunt gebruik maken van deze crisismaatregel indien u tijdelijk uw omzetbelasting niet kunt betalen aan de Belastingdienst.

Vereisten

In eerste instantie is een brief met een verzoek om uitstel van betaling vanwege betalingsproblemen door de coronacrisis voldoende. Na ontvangst van het verzoek zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen stopzetten en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden. De komende tijd zal de Belastingdienst verzuimboeten voor het niet of niet-tijdig betalen achterwege laten of terugdraaien.

Let op dat het verzoek pas kan worden gedaan als er een (naheffings-)aanslag btw (voor het niet betalen van de btw) is opgelegd. Dit betekent bijv. dat het verzoek - aannemend dat de aangifte btw over februari 2020 een te betalen bedrag laat zien – moet worden ingediend na ontvangst van de naheffingsaanslag, wat op zijn vroegst medio april 2020 zal zijn.

Voor een langer uitstel, na deze 3 maanden, moet aan aanvullende voorwaarden worden voldaan. Om daar een beroep op te kunnen moet er op een later moment - hoe dit verder wordt vormgegeven en tot zo min mogelijk administratieve lasten zal leiden, wordt nu nog door de overheid onderzocht en daarover zal later meer duidelijkheid worden verschaft - een verklaring komen van een derde-deskundige waaruit blijkt dat:

  • Er acute betalingsproblemen zijn. (en niet toekomstige betalingsproblemen spelen);
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en het gevolg van de corona virus;
  • De onderneming levensvatbaar is.

Met name de laatste twee verklaringen betekenen nogal wat. Aangezien deze verklaringen alleen gelden als u langer dan drie maanden uitstel nodig heeft, op z’n vroegst dus eind juni a.s., verwachten wij dat er in de komende tijd meer duidelijkheid komt wat deze verklaringen exact gaan inhouden.

Derde-deskundige

Als derde-deskundige kunnen de volgende partijen worden beschouwd: een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie en een accountant of financieel adviseur.

Verlaging invorderings- en belastingrente

In aanvulling hierop verlaagt de overheid de invorderingsrente (die betaald moet worden vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken) en de belastingrente van 4% naar bijna nul, nl 0,01%.

Omzetbelasting in het buitenland

Mocht er in het buitenland omzetbelasting zijn verschuldigd, dan is er een goede kans dat dat land ook maatregelen heeft getroffen, die kunnen helpen om door deze lastige periode te komen. Vanwege de veelvoud aan maatregelen, die ook nog eens dagelijks worden aangevuld, adviseren wij in voorkomend geval contact op te nemen met onze internationale btw afdeling of uw relatiebeheerder bij Grant Thornton.

Lees meer op onze coronavirus themapagina

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden