article banner
COVID-19

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een vennootschap, mogen de vennootschap en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) - zo blijkt uit een bericht van 1 april 2019 op het forum voor fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst - gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de vennootschap het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Voor een ab-houder mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf worden bepaald. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv.

Niet met terugwerkende kracht verlagen 

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen 

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. 

Verzoek om vooroverleg hoeft niet 

De vennootschap en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig 

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden