article banner
COVID-19

Melding betalingsonmacht niet meer nodig bij bijzonder uitstel in verband met coronacrisis

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Als u verwacht dat uw vennootschap de verschuldigde loonheffingen en/of omzetbelasting – al dan niet door de coronacrisis – structureel niet meer kan betalen, is het ter voorkoming van zogenoemde bestuurdersaansprakelijkheid verstandig om een ‘melding betalingsonmacht’ te doen. Een aparte melding betalingsonmacht hoeft u overigens – zo volgt uit een goedkeuring van het Ministerie van Financiën van 7 april 2020 – niet te doen als u in het kader van de coranacrisis gebruik maakt van de regeling rondom bijzonder uitstel van betaling!

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Belastingdienst kan bestuurders van een vennootschap in privé (!) aansprakelijk stellen voor de voldoening van de loonheffingen en omzetbelasting. Voorwaarde is dat de vennootschap deze heffingen niet kan betalen en deze betalingsonmacht bovendien een gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Daarvan is (onder andere) sprake als de bestuurder de betalingsonmacht niet (tijdig) heeft gemeld bij de Belastingdienst.

Lees ook: Bestuurdersaansprakelijkheid, wat is dat?

Melding betalingsonmacht

Verwacht u dus dat uw vennootschap de verschuldigde loonheffingen en/of omzetbelasting definitief niet kan betalen, dan doet u er verstandig aan schriftelijk een ‘melding betalingsonmacht’ te doen. U moet de melding doen binnen twee weken (!) nadat de vennootschap de loonheffingen en/of omzetbelasting uiterlijk had moeten voldoen.

Voor de melding kunt het formulier ‘Melding Betalingsonmacht bij belastingen en premies’ gebruiken.

Download het formulier

Geen aparte melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel in verband met coronacrisis!

Het Ministerie van Financiën heeft op 7 april goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als u om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Voorbeeld

De BV draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt; niet alleen voor de komende tijdvakken, maar ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de BV dus naast het verzoek om uitstel geen aparte melding betalingsonmacht hoeft te doen.

Heeft u andere vragen over de ‘melding betalingsonmacht’ dan wel fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis? Neem dan gerust contact met ons op!

Actualiteiten