Goeie vraag

Wat doe ik als mijn strategie verandert?

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de fiscale administratie van uw organisatie kennen hun verantwoordelijkheden en weten wat te doen bij een uitzondering. Ze staan zogezegd in de Tax Control-modus. Bovendien zijn ze process-minded: ze weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan continue verbetering van fiscale processen. Het samenspel tussen mensen en systeem werkt. Nu vraagt u zich af: hoe houd ik een Tax Control Framework up-to-date? Hoe zorg ik ervoor dat nieuwe strategische ontwikkelingen ook een plek krijgen, zodat mijn Tax Control Framework nog beter voor me werkt?

Hou uw Tax Control Framework up-to-date

Staat er in uw strategische plannen dat de verhouding tussen de fiscale en de financiële administratie op termijn ingrijpend anders wordt? Verandert er iets in uw fiscale processen omdat u een bedrijfsonderdeel verkoopt? Ziet u groeikansen in nieuwe landen met andere fiscale regels?

Grant Thornton heeft al enkele jaren een Tax Control Framework tool in gebruik die je aan de hand van een procesmatige aanpak en controle vragen snel en eenvoudig in staat stelt om aan het Tax Control Framework nieuwe regels toe te voegen. Zodat u ook in de toekomst 'in control' blijft. Sterker nog: omdat het Tax Control Framework u een gedetailleerd overzicht biedt van alle processen en verantwoordelijkheden, ziet u in één oogopslag wat te veranderen en hoe. En dat scheelt tijd. En risico's.

Zo bent u wendbaar. En weerbaar

Een grote landelijke non-profit organisatie waar we een Tax Control Framework voor hebben ontwikkeld en geïmplementeerd besluit risico's verder te beperken door van een divisiestructuur met 4 divisies over te gaan naar een shared service center. Om dit proces soepel te laten verlopen herschrijven we met alle betrokkenen de functieomschrijvingen, verdelen we de verantwoordelijkheden opnieuw en vereenvoudigen we de fiscale processen nog verder.

Een proces dat makkelijk verloopt omdat onze Tax Control Framework tool veel houvast biedt en alle betrokkenen zo precies weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Als uw organisatie 'in control' is, is uw wendbaarheid veel groter. En uw weerbaarheid dus ook.

Tax control
Van fiscale risico’s naar beheersing Download het rapport

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing?

Snel veranderende wet- en regelgeving, een toenemende beschikbaarheid van fiscale data en meer interesse van stakeholders voor de fiscale positie van uw onderneming. Meer weten? 

Download het rapport Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing