article banner
Tax

MKB voor 80 miljoen benadeeld, beloofde lastenverlichting WKR blijft uit

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Hoe het in najaar 2018 begon… ‘Belofte maakt schuld’. In de relatie ‘kabinet Mark Rutte-III en MKB’ gaat het spreekwoord dit jaar helaas niet op. Het kabinet komt een gedane belofte namelijk niet na. De media heeft tot nu toe veel aandacht besteed aan het tarief van de winstbelasting. Er is echter nog meer aan de hand. Uit het Belastingplan 2020 blijkt dat het MKB voor 80 miljoen euro per jaar benadeeld zal worden. De beloofde lastenverlichting in de WKR lijkt er namelijk niet te komen.

Toezegging lastenverlichting van 100 miljoen euro

In de loonbelasting is namelijk vorig jaar een lastenverlichting van 100 miljoen euro toegezegd aan het MKB. Die zou worden ingevuld door een verruiming van de zogenoemde vrije ruimte. De ‘vrije ruimte’ in de WKR is populair gezegd: het budget waarmee een werkgever belastingvrij leuke dingen kan doen voor het personeel. Denk aan Kerstpakketten of personeelsuitjes op een externe locatie. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat er met de verruiming van de vrije ruimte in de WKR geen 100 miljoen gemoeid is, maar slechts 20 miljoen euro. Het MKB loopt dus 80 miljoen euro per jaar beloofde lastenverlichting mis.

Wat is het verhaal? De WKR kent een belastingvrij budget voor ‘leuke dingen’ van 1,2 procent van de loonsom. Komt een werkgever boven die 1,2 procent uit met de kosten voor die ‘leuke dingen’? Dan moet de werkgever over het overschreden deel 80 procent loonbelasting betalen.

Een cijfervoorbeeld

Werkgever Vroem Vroem BV bestaat 100 jaar en trakteert het personeel op een weekendje weg naar IJmuiden waar in dat weekend toevallig ook de naar IJmuiden verplaatste Formule 1 wedstrijd ‘Grand Prix van Nederland’ wordt verreden. Het weekendje kost 25.000 euro. De loonsom van Vroem Vroem BV bedraagt 900.000 euro. Voor de WKR is de vrije ruimte dan 1,2 procent van 900.000 euro, maakt 10.800 euro. De overschrijding van de vrije ruimte bedraagt dan 25.000 euro min 10.800 euro is 14.200 euro. Hierover moet Vroem Vroem BV 80 procent loonbelasting afdragen aan de belastingdienst: 80 procent van 14.200 euro is 11.360 euro. De totale kosten van het weekendje weg worden voor werkgever Vroem Vroem BV dus 36.360 euro (25.000 euro plus 11.360 euro).

Aan het MKB is vorig jaar beloofd dat de vrije ruimte van de WKR wordt verruimd. Op 1 februari 2019 is dat nog eens bevestigd door het kabinet. De verruiming houdt in dat over de eerste 400.000 euro loonsom, de vrije ruimte 1,7 procent bedraagt, in plaats van 1,2 procent. In het cijfervoorbeeld hiervoor betekent dat voor de werkgever een lastenverlichting van 1.600 euro (80 procent belastingtarief over 0,5 procent van 400.000 euro).

Belastingplan 2020 brengt verandering

En toen werd het Prinsjesdag 2019. En konden we opeens in een tabelletje in de stukken lezen dat de verruiming van de vrije ruimte in de WKR zo’n 80 miljoen euro minder gaat kosten… Op basis van deze cijfers kunt u concluderen dat er van die beloofde 100 miljoen lastenverlichting niet veel terecht komt. Het MKB wordt hier onterecht een serieus bedrag afgepakt.

Wat kan het MKB bepleiten?

Op basis van de meest recente cijfers kunt u zeggen dat er dus budgettaire ruimte is om die WKR-vrijstelling dan maar nog verder op te trekken, zodat hiermee naar verwachting alsnog de volledige 100 miljoen euro lastenverlichting wordt ingevuld. Het percentage van 1,7 procent mag nog wel wat verder omhoog. Het is nu zaak dat het MKB dit punt aankaart bij ‘politiek Den Haag’ en met alle cijfermateriaal dat al beschikbaar is, kan er vast wel een hoger percentage worden bepaald zodat deze belofte aan het MKB alsnog wordt nagekomen. Want het spreekwoord waarmee dit verhaal begon, luidt niet voor niets zoals het luidt.

Actualiteiten

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR

Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden