Ondernemen in turbulente tijden

Verandering is de kern van ondernemen. Het kan enerzijds lastig zijn en pijnlijke keuzes meebrengen. Maar het biedt ook kansen en mogelijkheden. Aanpassen, doorzetten en keuzes maken. Anticiperen in plaats van reageren. Dát is de essentie van ondernemen.

Is uw onderneming eigenlijk wel voldoende in staat zich aan te passen aan de veranderende tijden? Is er sprake van een structureel probleem, of is er maar een tijdelijke dip? Hoe weet u uw voorsprong op de concurrentie te behouden, of nog beter: uit te breiden?

Hoe blijft u succesvol?

Is uw onderneming voldoende in staat zich aan te passen aan de veranderende tijden?

Lees verder Hoe blijft u succesvol?

Hoe hou ik het hoofd boven water?

Dit is een uitgelezen moment om uw onderneming goed tegen het licht te houden. Zijn er ingrepen nodig? En welke mogelijkheden zijn er?

Lees verder Hoe hou ik het hoofd boven water

Het gaat écht niet meer, wat nu?

Hoe kunt u uw onderneming, uw personeel en uzelf voorbereiden op een faillissement? Of is het faillissement toch nog af te wenden?

Lees verder Het gaat écht niet meer, wat nu?  Hoe blijft u succesvol?

  Is uw onderneming voldoende in staat zich aan te passen aan de veranderende tijden? Tegen welke uitdagingen loopt u aan als ondernemer? En: Hoe weet u uw voorsprong op de concurrentie te behouden, of nog beter: uit te breiden? 

  Het is soms lastig om de juiste verandering door te voeren binnen uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een herstructurering of reorganisatie, een fusie of juist een juridische splitsing van activiteiten en bedrijfsmiddelen. Er komen vragen op waar u wellicht eerder niet bij stilstond. Is dit het moment om uw onderneming of aandelen daarin te verkopen? Is er een nieuwe financiering nodig om kansen te benutten? Hoe u succesvol blijft in turbulente tijden is afhankelijk van veel factoren. We gaan graag het (groei)gesprek met u aan. 

  Het belang van verandering in turbulente tijden

  Het zijn turbulente economische tijden voor ondernemend Nederland. Er doen zich nieuwe kansen, maar ook nieuwe bedreigingen, voor. Hoe kunt u de problemen voor zijn?

  Lees meer Het belang van verandering in turbulente tijden

  Is dit de tijd voor een overname?

  Zijn overnames bijvoorbeeld (al) onderdeel van uw strategie? En zo ja, welke bedrijven passen bij uw bedrijf, waar vindt u die en hoe komt u tot een scherpe prijs en financiering hiervan?

  Download het boek Is dit de tijd voor een overname?

  Weet met wie u zakendoet, voorkom een financiële strop

  Als het goed gaat met uw onderneming, betekent dat niet automatisch dat het ook goed gaat met uw klanten en/of toeleveranciers. Wij ontzorgen ondernemers bij het Know Your Customer beleid.

  Lees meer Weet met wie u zakendoet, voorkom een financiële strop

   Toekomstbestendig ondernemen: hoe doet u dat?

   Dat gaat zowel over opereren binnen de grenzen van de planeet, als over relevant en levensvatbaar blijven in een snel veranderende context. Wat zijn de 7 voordelen van toekomstbestendig ondernemen?

   Lees meer Toekomstbestendig ondernemen: hoe doet u dat?

   Hoe behaalt u in 2023 liquiditeitsvoordeel?

   In 2023 heeft u de mogelijkheid om versneld willekeurig af te schrijven op aangewezen bedrijfsmiddelen. Wat houdt dit in en aan welke voorwaarden moeten uw afschrijvingen voldoen?

   Lees meer Hoe behaalt u in 2023 liquiditeitsvoordeel?

   Kritisch nadenken loont, een goed gesprek ook

   Wat is uw visie en hoe ontwikkelt zich dit? Wat gebeurt er in uw naaste omgeving en welke invloed heeft dat? Waar ligt u wakker van? Wij geven u dat inzicht op een praktische, toegankelijke manier.

   Lees meer Kritisch nadenken loont, een goed gesprek ook

    Hoe hou ik het hoofd boven water?

    Het zijn turbulente economische tijden voor ondernemend Nederland. Een groot aantal ondernemingen heeft het groeitempo van voor de coronacrisis weer prima opgepakt.

    Er doen zich nieuwe kansen voor. Maar er liggen ook nieuwe bedreigingen op de loer. Torenhoge inflatie, sterk fluctuerende energieprijzen en een krappe arbeidsmarkt zijn maar een paar uitdagingen waar u als ondernemer mee te maken heeft. Dit is een uitgelezen moment om uw onderneming eens goed tegen het licht te houden. Zijn er misschien ingrepen nodig? Zo ja, welke? En welke valkuilen zijn er voor u als ondernemer/bestuurder?

    whitepaper reorganiseren

    7 praktische tips voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

    Welke maatregelen kunt u nemen om de stabiliteit en continuïteit van uw onderneming te waarborgen in turbulente tijden?

    Lees meer 7 praktische tips voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

    10 bestuurdersaansprakelijkheden in de praktijk

    Het komt regelmatig voor dat de bestuurders wél aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Welke valkuilen zijn er voor u als bestuurder?

    Lees meer 10 bestuurdersaansprakelijkheden in de praktijk

    5 tips voor cash management tijdens een crisis

    Op dit moment lijken veel tegenvallende aspecten samen te komen, zoals inflatoire druk, stijgende rentes en dalende marktvraag. Cash management kan in dat geval een belangrijk thema worden. 

    Lees meer 5 tips voor cash management tijdens een crisis

     Het gaat écht niet meer, wat nu?

     Het is de nachtmerrie van elke ondernemer: de zaken gaan zodanig slecht dat een faillissement onafwendbaar is of lijkt. “Wat nu” vraag je je als ondernemer af. Hoe kunt u uw onderneming, uw personeel en uzelf voorbereiden op een faillissement? Of is het faillissement toch nog af te wenden? Lees wat u te wachten staat als het water écht aan de lippen staat.

     De stijging van het aantal faillissementen heeft ertoe geleid dat ook het aantal bedrijven dat een faillissement heeft weten te voorkomen, door middel van herstructureren, sterk is toegenomen. Weten of herstructurering een optie is voor uw onderneming?

     Lees verder

     Bent u curator en loopt u tegen specifieke uitdagingen aan?

     Ook dan kunnen wij u helpen. Het optreden als curator brengt vele uitdagingen met zich mee. U moet vaak onder grote (tijds)druk belangrijke beslissingen nemen over zaken op verschillende expertisegebieden. Deze keuzes kunnen grote invloed hebben op de waarde van de boedel, en daarmee op de gevolgen voor betrokkenen.

     U heeft te maken met veel verschillende belanghebbenden met(vaak) tegenstrijdige belangen. De beslissingen die u in de beginfase van het faillissement neemt, kunnen invloed hebben op de mogelijkheden die u in een later stadium heeft voor bijvoorbeeld overdracht van delen van de bedrijfsvoering, maar ook voor uw oorzakenonderzoek. 

     In de eerste fase van het faillissement ligt de nadruk vooral op het veiligstellen van data en de financiële administratie. Als curator moet u inzicht krijgen in de financiële gegevens. 

     In de tweede fase zal de focus vooral uitgaan naar het onderzoeken van de mogelijkheden om (delen van) de onderneming een doorstart te laten maken of te verkopen. In die fase is het essentieel om een businessplan te hebben en inzicht te hebben in de waardering van bedrijfsonderdelen. 

     De laatste fase gaat vooral over het beheren en afwikkelen van de boedel en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Er zijn slimme tools om het beheer makkelijker te maken en om effectief toegang te hebben en houden tot relevante data.  

     Meer weten over de verschillende mogelijkheden?

     Download de flyer [ 671 kb ]