article banner
Actualiteit

Gerichte vrijstelling personeelsfeest op externe locatie?

“Voor een personeelsfeest, op een externe locatie, is de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking van toepassing”, aldus de belastingdienst tijdens een webinar over de Werkkostenregeling (WKR). Dit zou betekenen dat bij een personeelsfeest op een externe locatie alleen de kosten van een artiest, activiteit, et cetera onder de vrije ruimte van de WKR gebracht moeten worden. De hapjes, drankjes en maaltijden tijdens het personeelsfeest, de reiskosten en een eventuele overnachting zouden vrijgesteld zijn.

Gewijzigd standpunt

Het bovenstaande zou betekenen dat de belastingdienst haar standpunt wijzigt. In het Handboek loonheffingen 2015 van de belastingdienst staat namelijk dat een personeelsfeest op een externe locatie belast is, maar als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR gebracht mag worden.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als werkgever zou het fiscaal minder uitmaken of u een personeelsfeest op de werkplek organiseert, of op een externe locatie. Als u toch al een personeelsfeest op een externe locatie houdt, dan leidt dit tot een verruiming van de beschikbare vrije ruimte. Van belang is wel om de kosten van de hapjes, drankjes, maaltijden, reiskosten en eventuele overnachting duidelijk te laten splitsen op de factuur. Alleen dan kunnen de kosten buiten de vrije ruimte van de WKR worden gehouden.

Slag om de arm

Aard Jan Voortman, belastingadviseur bij Grant Thornton: "Totdat de belastingdienst haar beleid officieel wijzigt - bijvoorbeeld door het aanpassen van het Handboek loonheffingen - moet nog wel een slag om de arm gehouden worden. Wanneer is er sprake van een personeelsfeest in het kader van de dienstbetrekking? Alleen als dit na afloop van een zakelijke bijeenkomst of studiedag wordt gehouden? En wat als de werknemer zijn partner en kinderen mag meenemen?"

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.