article banner
Tax

Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

John Boer John Boer

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling () biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de .

Lees meer over de WKR, bekijk onze themapagina >>

Fiscale nadelen van een loonsverhoging

Een loonsverhoging van 100 euro netto levert afhankelijk van het tarief loonheffingen en eventueel pensioenpremie al snel extra werkgeverslasten op van 150 euro voor loonheffingen, pensioenpremie, etc. Per saldo dus 250 euro.

Daarnaast, en dat is echt een heel vervelend neveneffect, kan het zo zijn dat de werknemer door een hoger salaris juist minder zorg- of huurtoeslag krijgt. Niet bepaald een gewenste uitkomst voor de werknemer.

Biedt de WKR mij en de werknemer een oplossing?

Om er een win-win van te maken kunt u gebruikmaken van de . U mag via de vrije ruimte van de WKR 2.400 euro op jaarbasis zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitdelen.  De zogenaamde gebruikelijkheidstoets van de WKR betekent dat de belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal  2.400 euro per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De belastingdienst toetst tot dat bedrag niet of het wel echt gebruikelijk is.

Een bonus uitkeren via de vrije ruimte van de WKR

Als er genoeg vrije ruimte is, dan is een maandelijkse of jaarlijkse bonus een stuk aantrekkelijker dan een netto loonsverhoging. Uiteraard staat dit los van de mogelijke verplichte verhoging uit de cao.

Zelfs als er geen vrije ruimte meer ‘over’ is, dan is dit een redelijke goedkope oplossing. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever weliswaar 80 procent eindheffing, maar dat is nog altijd een fiscaal meer aantrekkelijke oplossing voor beiden dan bruteren.

Het grote voordeel voor de werknemer is dat een bonus in de WKR niet als toetsingsinkomen telt voor toeslagen.

Meer weten over de Werkkostenregeling? Bekijk ons WKR-dossier >>

Heeft u als werkgever de WKR juist toegepast, of laat u kansen liggen?

Met de WKR-checker van Grant Thornton voeren wij een check uit op de manier waarop u als werkgever de WKR heeft toegepast. Daarmee brengen wij uw fiscale risico's in kaart én zoeken wij ook de kansen op van de WKR.

Veel gestelde vragen over de werkkostenregeling (WKR) beantwoord

Als u vragen heeft over de werkkostenregeling (WKR), dan bent u niet de enige. Grote kans dat deze vraag al eens is gesteld. Hieronder beantwoordt onze ervaren adviseur een aantal van de meest gestelde vragen of bekijk alle veel gestelde vragen over de WKR.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belast zijn met loonbelasting. Door in uw administratie goed bij te houden welke extraatjes (zoals een personeelsfeest of een kerstpakket) u aan uw personeel geeft, voorkomt u een onverwachte naheffing.

Wat valt in de vrije ruimte WKR?

Veel werkgevers vinden het lastig om te bepalen: wat valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en wat niet? Een verkeerde beoordeling kan voor u vervelende gevolgen hebben.

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld.

Is de werkkostenregeling verplicht?

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor iedere werkgever. Hoe weet u of u de WKR goed toepast? De WKR-checker helpt u bij deze beoordeling.

Hoe berekent u de werkkostenregeling?

Hoe berekent u als werkgever de werkkostenregeling (WKR)? Hoe weet u of u de WKR juist toepast en vastlegt? Onze specialisten hebben een handige tool ontwikkeld zodat u de WKR goed berekent en de vergoedingen en verstrekkingen juist rubriceert. Met deze rekentool maakt u eenvoudig een indicatieve berekening van de vrije ruimte binnen de WKR.

Hoe berekent u de vrije ruimte?

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld. Bekijk de website van de Belastingdienst voor het nu geldende percentage en de loonsom. Let op dat u de vrije ruimte niet overschrijdt. Over dit extra bedrag moet u namelijk 80 procent belasting betalen, ook wel de eindheffing genoemd. Let ook op de gebruikelijkheid van het bedrag dat u besteedt aan uw werknemers.