Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR.

Lees meer over de WKR, bekijk onze themapagina >>

Fiscale nadelen van een loonsverhoging

Een loonsverhoging van 100 euro netto levert afhankelijk van het tarief loonheffingen en eventueel pensioenpremie al snel extra werkgeverslasten op van 150 euro voor loonheffingen, pensioenpremie, etc. Per saldo dus 250 euro.

Daarnaast, en dat is echt een heel vervelend neveneffect, kan het zo zijn dat de werknemer door een hoger salaris juist minder zorg- of huurtoeslag krijgt. Niet bepaald een gewenste uitkomst voor de werknemer.

Biedt de WKR mij en de werknemer een oplossing?

Om er een win-win van te maken kunt u gebruikmaken van de WKR. U mag via de vrije ruimte van de WKR 2.400 euro op jaarbasis zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitdelen.  De zogenaamde gebruikelijkheidstoets van de WKR betekent dat de belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal  2.400 euro per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De belastingdienst toetst tot dat bedrag niet of het wel echt gebruikelijk is.

Een bonus uitkeren via de vrije ruimte van de WKR

Als er genoeg vrije ruimte is, dan is een maandelijkse of jaarlijkse bonus een stuk aantrekkelijker dan een netto loonsverhoging. Uiteraard staat dit los van de mogelijke verplichte verhoging uit de cao.

Zelfs als er geen vrije ruimte meer ‘over’ is, dan is dit een redelijke goedkope oplossing. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever weliswaar 80 procent eindheffing, maar dat is nog altijd een fiscaal meer aantrekkelijke oplossing voor beiden dan bruteren.

Het grote voordeel voor de werknemer is dat een bonus in de WKR niet als toetsingsinkomen telt voor toeslagen.

Meer weten over de Werkkostenregeling? Bekijk ons WKR-dossier >>

Heeft u als werkgever de WKR juist toegepast, of laat u kansen liggen?

Met de WKR-checker van Grant Thornton voeren wij een check uit op de manier waarop u als werkgever de WKR heeft toegepast. Daarmee brengen wij uw fiscale risico's in kaart én zoeken wij ook de kansen op van de WKR.

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR
Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.