Het locatie onderscheid bij personeelsfeesten blijft toch bestaan. Dit blijkt uit aanvullende vragen en antwoorden over de Werkkostenregeling (WKR) die de belastingdienst recent publiceerde. De belastingdienst wijzigt haar standpunt dus toch niet. Wat betekent dit fiscaal voor u als werkgever?

Fiscaal verschil

Voor u als werkgever betekent dit dat een feest op de werkplek fiscaal vriendelijker wordt behandeld dan een feest op een externe locatie.

Bij een feest op de werkplek zijn de consumpties namelijk vrijgesteld en worden de maaltijden op een normbedrag van 3,20 euro gewaardeerd. Bij een feest op een externe locatie zijn de consumpties belast en wordt voor de maaltijden de factuurwaarde in aanmerking genomen.

Vrijstelling extern gehouden zakelijke activiteit

Afhankelijk van het programma kan een extern gehouden activiteit toch ook vrijgesteld zijn. Overheerst het zakelijke karakter van het totale programma, dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking. Dit is bijvoorbeeld het geval als een seminar wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Als de activiteit vooral een consumptief karakter heeft - bijvoorbeeld een feest - wordt dit als belast loon aangemerkt. Dit kan wel als eindheffingsbestanddeel onder het algemeen forfait van de WKR worden gebracht.

Helaas was het dus een feestje van korte duur, echter geeft het antwoord van de belastingdienst nu wel duidelijkheid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.