Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Wet DBA

Modelovereenkomsten: 8% goedgekeurd, 31% afgekeurd

Micha Groeneveld

De staatssecretaris van Financiën heeft op 1 juli 2016 Kamervragen beantwoord over het bericht 'Opdrachtgevers haken af door afschaffing VAR'. Grote opdrachtgevers willen niet langer met zzp'ers werken vanwege de afschaffing van de VAR. De antwoorden van de Staatssecretaris lossen deze zorgen niet op. Ook blijkt uit de antwoorden dat het lastig is om een modelovereenkomst goedgekeurd te krijgen. Wat staat u te wachten?

Beoordeling van overeenkomsten

Uit de brief van de Staatssecretaris blijkt dat sinds eind vorig jaar ruim 3500 (model) overeenkomsten aan de belastingdienst zijn voorgelegd. Medio juni zijn ongeveer 2.400 overeenkomsten behandeld.

In ruim 200 gevallen is de voorgelegde overeenkomst 'goedgekeurd' (dus nog geen 9 procent), in 750 gevallen kon de belastingdienst geen zekerheid geven dat de voorgelegde overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zal leiden. Dat betekent dus dat in ongeveer een derde van de gevallen de onzekerheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijft voortbestaan.

De overige ingediende verzoeken zijn ofwel ingetrokken (circa 800), of nog in behandeling (circa 650). De Staatssecretaris verwacht dat een speciaal team ('taskforce') elk verzoek binnen een termijn van 8 weken kan afdoen. In de praktijk is dat nog nauwelijks merkbaar.

Geen oplossing van gesignaleerde knelpunten

Volgens de Staatssecretaris brengt de Wet DBA geen wijziging in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie en is er geen reden om geen of minder zzp'ers in te huren. Door het werken met een modelovereenkomst kan volgens hem zekerheid vooraf worden verkregen dat er geen loonheffingen zijn verschuldigd. De praktijk ervaart dat anders en de zorgen worden groter nu blijkt dat in een derde van de gevallen geen zekerheid valt te geven.

Als een op de specifieke situatie geschreven overeenkomst al geen zekerheid biedt, is het de vraag of een standaardmodel van de belastingdienst dat wel doet.

Nog geen oplossing

Voor nu valt er weinig anders te doen dan de verdere afhandeling van de verzoeken af te wachten en bij een afgekeurde overeenkomst een maatwerkoplossing te zoeken voor die situatie. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij na het zomerreces inzicht geeft over hetgeen door de belastingdienst met de partners in verschillende sectoren is bereikt en tegen welke knelpunten en onmogelijkheden de belastingdienst bij de beoordeling aanloopt.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een modelovereenkomst? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.