article banner
Belastingadvies

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

John Boer John Boer

Elk jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen van het volgende jaar. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen!

Als het goed is heeft u al deze zaken goed vastgelegd in de financiële en . Maar weet u zeker dat u ook alles de juiste fiscale kwalificatie heeft gegeven? Zijn de vergoedingen terecht (of juist niet) tot de vrije ruimte gerekend? Zijn de kostenvergoedingen of kostendeclaraties op de juiste manier beoordeeld en verwerkt?

Het is ongetwijfeld een flink karwei om het allemaal op orde te krijgen Uw financiële belang kan echter groot zijn als achteraf blijkt dat de bovengenoemde zaken niet juist zijn. U loopt dan het risico dat de belastingdienst naheffingen met boetes oplegt.

Hierna noemen wij enkele aandachtspunten die voor u van belang zijn om een juiste aangifte loonheffingen te doen.

De vrije ruimte

De Werkkostenregeling (WKR) houdt in dat de werkgever een percentage van de totale fiscale loonsom belastingvrij aan het personeel mag verstrekken, oftewel de vrije ruimte. De vergoedingen boven deze vrije ruimte zijn belast tegen een tarief van 80 procent eindheffing bij de werkgever. Enkele kostenposten zijn vrijgesteld en voor andere geldt een nihil waardering, waardoor ze niet in de vrije ruimte vallen. Andere vergoedingen en verstrekkingen kunnen in de vrije ruimte worden ondergebracht zolang het gebruikelijk is om de vergoeding / vertrekking onbelast te doen (de gebruikelijkheidstoets).

Zo is het mogelijk om (weliswaar onder voorwaarden) belastingvrije uitkeringen aan uw personeel te doen.

Let op de gebruikelijkheidstoets

Het aanwijzen van vergoedingen onder de WKR mag niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Dit wordt de gebruikelijkheidstoets genoemd. Het moet gebruikelijk zijn dat de werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de werkgever loonbelasting / premie volksverzekeringen via de eindheffing voor zijn rekening neemt. Wat gebruikelijk is kan per bedrijf en bedrijfstak verschillen.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar beschouwt de belastingdienst momenteel in ieder geval als gebruikelijk. De afwijking van 30 procent geldt niet voor dit bedrag. Let op bij personen die het minimum loon verdienen of bij bijvoorbeeld stagiairs die slechts een stagevergoeding ontvangen. Hoewel het niet ongebruikelijk is vindt de belastingdienst het wel onredelijk om een deel van het loon c.q. de stagevergoeding als eindheffingsloon aan te wijzen.

Bij de gebruikelijkheidstoets wordt gekeken naar:

  • de soort vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen en de waarde ervan;
  • de hoogte van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen;
  • wie de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen krijgen;
  • de vraag of tarief voordeel een doorslaggevende rol speelt bij de aanwijzing als eindheffingsloon.

Fiscaal loon dga

 

Heeft u als werkgever de WKR juist toegepast, of heeft u kansen laten liggen?

Met de WKR-checker van Grant Thornton voeren wij een check uit op de manier waarop u als werkgever de WKR heeft toegepast. Daarmee brengen wij uw fiscale risico's in kaart én zoeken wij ook de kansen op van de WKR.

Gerelateerde artikelen

Veel gestelde vragen over de werkkostenregeling (WKR) beantwoord

Als u vragen heeft over de werkkostenregeling (WKR), dan bent u niet de enige. Grote kans dat deze vraag al eens is gesteld. Hieronder beantwoordt onze ervaren adviseur een aantal van de meest gestelde vragen of bekijk alle veel gestelde vragen over de WKR.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belast zijn met loonbelasting. Door in uw administratie goed bij te houden welke extraatjes (zoals een personeelsfeest of een kerstpakket) u aan uw personeel geeft, voorkomt u een onverwachte naheffing.

Wat valt in de vrije ruimte WKR?

Veel werkgevers vinden het lastig om te bepalen: wat valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en wat niet? Een verkeerde beoordeling kan voor u vervelende gevolgen hebben.

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld.

Is de werkkostenregeling verplicht?

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor iedere werkgever. Hoe weet u of u de WKR goed toepast? De WKR-checker helpt u bij deze beoordeling.

Hoe berekent u de werkkostenregeling?

Hoe berekent u als werkgever de werkkostenregeling (WKR)? Hoe weet u of u de WKR juist toepast en vastlegt? Onze specialisten hebben een handige tool ontwikkeld zodat u de WKR goed berekent en de vergoedingen en verstrekkingen juist rubriceert. Met deze rekentool maakt u eenvoudig een indicatieve berekening van de vrije ruimte binnen de WKR.

Hoe berekent u de vrije ruimte?

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld. Bekijk de website van de Belastingdienst voor het nu geldende percentage en de loonsom. Let op dat u de vrije ruimte niet overschrijdt. Over dit extra bedrag moet u namelijk 80 procent belasting betalen, ook wel de eindheffing genoemd. Let ook op de gebruikelijkheid van het bedrag dat u besteedt aan uw werknemers.