article banner
Human resources

Vanaf 2020 geen lagere Whk-premie voor de startende (middel)grote werkgever

John Boer John Boer

Bent u met uw onderneming in 2019 gestart? Dan geldt per 1 januari 2020 de Whk-premie voor kleine werkgevers, ook als  uw onderneming middelgroot of groot is. Dat blijkt uit het besluit (Wet financiering sociale verzekeringen) Wfsv. Daarmee wordt de situatie van vóór het arrest van de Hoge Raad, van 4 mei 2018, hersteld.

De Whk-premie die een werkgever verschuldigd is, is in principe onder meer afhankelijk van de indeling:

  • kleine werkgever, loonsom tot 331.000 euro;
  • middelgrote of grote werkgever, loonsom meer dan 3.310.000;
  • en van de toerekenbare WGA uitkeringen die aan zijn (ex-)werknemers zijn gedaan door het UWV.
  • Hierbij geldt dat een startende kleine werkgever een hoger, sectorafhankelijk, premiepercentage verschuldigd is dan een middelgrote of grote werkgever aan wie nog geen WGA lasten kunnen worden toegerekend.

Indeling omvang onderneming is van invloed op de loonkosten

De indeling in kleine, middelgrote of grote werkgever is daarom direct van invloed op de loonkosten. Bent u een startende werkgever? Dan heeft u twee jaar voor de start nog geen werknemers in dienst. U werd dan door de belastingdienst automatisch aangemerkt als kleine werkgever. Volgens de Hoge Raad was dit echter onterecht. De Hoge Raad oordeelde namelijk op 4 mei 2018 dat de indeling klein of (middel-)groot van de Whk-premie voor startende werkgevers gebaseerd mocht worden op het in het eerste jaar verwachte premieloonsom.

Regels gaan direct op 1 januari 2020 in

Per 1 januari 2020 wordt dit door wijziging van het besluit Wfsv hersteld. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020, in het startjaar van de werkgever en het daaropvolgende kalenderjaar, de af te dragen premie wordt vastgesteld zoals deze ook geldt voor kleine werkgevers. Er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat voor werkgevers die in 2019 gestart zijn, de nieuwe regels meteen vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn.

Dit geldt overigens niet voor de startende werkgever als er sprake is van een zogenaamde overgang van een onderneming. Daarvoor neemt de belastingdienst de gegevens mee over van (het deel van) de overgenomen onderneming.

Binnenkort wordt aan u gezonden door de belastingdienst, controleer die goed!

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden