Intentieverklaring

Overstappen naar BV? Registreer uw intentieverklaring vóór 1 oktober 2023!

Door:
insight featured image
Heeft u een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF)? Twijfelt u of de BV fiscaal voordeliger voor u is? Registreer dan vóór 1 oktober 2023 uw intentieverklaring bij de Belastingdienst. Zo kan de Belastingdienst uw onderneming per 1 januari 2023 fiscaal alsnog als BV zien. Dit roept uiteraard vragen bij u op.
Onderwerpen

Wanneer is omzetten naar een BV mogelijk?

Uw ondernemingsstructuur met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 wijzigen, is mogelijk in de volgende gevallen:

 • Geruisloze inbreng van een IB-onderneming in een BV of NV.
 • Geruisloze omzetting van een BV of NV in een IB-onderneming.
 • Bedrijfsfusie

Een geruisloze inbreng/omzetting betekent dat de wijziging plaatsvindt zonder belastingheffing. 

Wat zijn de voordelen van een BV? 

Een BV kan om meerdere redenen aantrekkelijker zijn dan een eenmanszaak of een VOF, namelijk:

 • Een BV beperkt de risico’s en de aansprakelijkheid van uw privévermogen.
 • Een BV verbetert uw imago naar opdrachtgevers.
 • U beschermt uw privégegevens beter.
 • U kunt een deel van de belasting uitstellen en zo fiscaal voordeel behalen.
  Dit hangt van een aantal factoren af, bijvoorbeeld:
  • Wat zijn de huidige resultaten en welke resultaten verwacht u voor de toekomst?
  • Wat is de waarde van uw bedrijfsmiddelen en andere activa?

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een BV? 

Voor de oprichting van een BV heeft u een notaris nodig. U regelt de oprichting tegenwoordig erg gemakkelijk en goedkoop zelf via internet. Besteed bij de overstap van een eenmanszaak naar een BV extra aandacht aan de over te dragen onderneming en bijvoorbeeld uw vastgoed. Doe goed onderzoek en maak afspraken met de Belastingdienst en voorkom zo onnodige belastingheffing. De kosten hiervoor hangen af van de aard en omvang van uw eenmanszaak.

Wat gebeurt er met uw salaris? 

In tegenstelling tot de eenmanszaak of VOF ontvangt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris vanuit de BV. Uw salaris moet voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. Uw gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan het hoogste van de volgende bedragen:

 1. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 2. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw organisatie.
 3. De wettelijke minimum ondergrens van 51.000 euro (2023).

Hoe zet ik mijn eenmanszaak of VOF om naar een BV? 

U kunt uw eenmanszaak of VOF op verschillende manieren omzetten naar een BV, bijvoorbeeld via een:

 • Activa-passiva transactie
 • Ruisende inbreng
 • Geruisloze inbreng

Deze methoden hebben alle drie andere fiscale gevolgen. Bij de geruisloze inbreng bent u bijvoorbeeld geen inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de activa en passiva. De BV neemt de boekwaarden van de activa en passiva namelijk over van de eenmanszaak of VOF. 

Kan ik mijn eenmanszaak met terugwerkende kracht inbrengen in de BV? 

U kunt uw eenmanszaak of VOF voor fiscale doeleinden ook met terugwerkende kracht inbrengen in de BV. Kiest u voor een geruisloze inbreng, dan kunt u deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 laten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld voordelig wanneer u in 2023 een hoge winst verwacht. De Belastingdienst belast dan uw volledige winst in de BV. U hoeft niet te bepalen welk deel van de winst aan de eenmanszaak en welk deel van de winst aan de BV toebehoort. Voorwaarde is wel dat u vóór 1 oktober 2023 een intentieverklaring registreert bij de Belastingdienst.

Is de intentieverklaring bindend voor de overstap naar een BV? 

Heeft u een intentieverklaring registreert bij de Belastingdienst, dan bent u niet verplicht om daadwerkelijk over te stappen naar een BV. U kunt hier op een later moment alsnog van afzien.

Twijfelt u of wijziging naar BV zinvol is?

Registreer ook bij twijfel of een wijziging in de ondernemingsstructuur zinvol is een intentieverklaring bij de Belastingdienst. De wijziging van de ondernemingsstructuur is namelijk niet verplicht en houdt voor u wel alle opties open. 

Heeft u hulp of advies nodig? 

Vraagt u zich af of het voor u voordelig is om uw eenmanszaak in te brengen in een BV, twijfelt u over de ondernemingsstructuur die het beste bij uw onderneming past of bent u benieuwd hoe u uw aansprakelijkheid beperkt of belasting bespaart? Wij helpen u graag bij de beoordeling hiervan. Let hierbij wel op de deadline van 1 oktober 2023 om nog gebruik te maken van de fiscale faciliteiten.

Neem daarom snel contact op met één van onze belastingadviseurs.